Webinar: Leergang- aan de slag met het maken van een up-to-date vrijwilligersbeleid!

Wat
In deze leergang ga je aan de slag met het opstellen van een up-to-date vrijwilligersbeleid. Wellicht is dit nu juist de tijd om een vrijwilligersbeleid te schrijven of te herzien! Wij starten deze leerlijn live met een Webinar. 

In 3 (on-line) werksessies ga je aan de slag met huiswerkopdrachten, aangevuld met e-learning, digitale formulieren, een afsluitbijeenkomst, individuele advies en monitoren. Na deze leergang is er een vrijwilligersbeleid geschreven, die tijdens en na deze leergang in de praktijk wordt getoetst en uitgevoerd.

Waarom
Vrijwilligersbeleid is enorm belangrijk om als organisatie, vereniging, club toekomstbestendig te kunnen zijn.

Er wordt steeds meer met vrijwilligers gewerkt en ook het aanbod van potentiële vrijwilligers veranderd met de tijd mee.

Een goed vrijwilligersbeleid zorgt voor een prettige samenwerking tussen vrijwilligers en je organisatie, vereniging, club. Het maakt duidelijk wat je van jouw vrijwilligers verwacht, welke posities, taken, zaken en wat wederzijdse rechten en plichten zijn. Het vrijwilligersbeleid wint aan kracht als zowel met de belangen van de organisatie als met de belangen van de vrijwilliger rekening wordt gehouden

Duidelijkheid over de rol/taken van vrijwilligers maakt een

 1. gerichter en betere werving van vrijwilligers mogelijk,
 2. de juiste begeleiding en erkenning en waardering van de vrijwilligers
 3. waardoor kans op minder verloop, waardoor je minder energie hoeft te steken in het vinden van nieuwe vrijwilligers!
 4. zorgt voor goede werkomstandigheden, werkafspraken en wederzijdse verwachtingen
 5. legt vast wat jij als organisatie, vereniging, club, initiatief voor jouw vrijwilligers kunt doen.
 6. En wat er van de vrijwilliger kan worden verwacht aan het bijdrage van je doel(en)

Wat levert het op
Een compleet vrijwilligersbeleid. Niet alleen goed op papier gezet, maar juist ook breed gedragen en uitvoerbaar in de praktijk. Omdat je tijdens deze leergang samenwerkt met een andere vrijwilliger/collega  maar ook de betrokkenen uit je organisatie meeneemt in het opstellen.

Hoe
Je krijgt tijdens deze leergang begeleiding bij de 3 werksessies, maar ook advies en coaching op maat zodat je echt aan de slag kunt met het vrijwilligersbeleid in de praktijk. Het bestaat uit de volgende stappen:

 1. Je meldt je samen aan met een andere vrijwilliger/collega uit jouw organisatie.
 2. Na  aanmelden gaan wij eerst in (telefonisch ) gesprek met je om de stand van zaken door te nemen. Misschien moet je vanaf 0 beginnen, misschien heb je al het een en ander aan afspraken. In samenspraak wordt er bepaald op welke punten je verder in wil gaan  tijden deze leergang.
 3. In 3 werksessies ga je praktisch aan de slag met de zaken die belangrijk zijn om tot een goed vrijwilligersbeleid te komen
 4. Tussen deze werksessie ga je in je organisatie aan de slag met het op de hoogte houden, inspraak vragen en verdere activiteiten om tot een breed gedragen en geïmplementeerd vrijwilligersbeleid te komen.
 5. In een 4e bijeenkomst sluiten wij de leergang af met stand van zaken, presentatie, evaluatie en een certificaat.
 6. Eventueel individuele vervolgafspraken.
 7. Monitoren na 3 en 6 maanden

Inhoud
Het programma wordt na aanmelding en toelating/ bevestiging naar je toegestuurd.

Voor wie
Kleinere vrijwilligersorganisaties, verenigingen, clubs uit de sectoren kunst en cultuur* Uit Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude.

*Kom je uit een andere sector schroom dan niet om te bellen, te mailen of in te schrijven. Hiermee laat je weten belangstelling te hebben en kunnen wij laten weten of je kunt aansluiten bij deze leergang of wij zetten een nieuwe leergang in.

Er kunnen minimaal 3 tot maximaal 4 organisaties aan deelnemen. Per organisatie verwachten wij 2 deelnemers.

Door wie aangeboden
Tessa / Hilly van i-doe zijn de trainers/adviseurs  van deze leergang.

Wanneer
1e  Start eerste Webinar werksessie  op 23 april van 16.00- 17.00 

De volgende sessies zijn ingepland op onderstaande tijden.
2e  werksessie 21 mei van 16.00- 17.00
3e  werksessie 16 juni van 16.00- 17.00
4e afsluitbijeenkomst  9 juli

Deze leergang kost je geen geld maar wij vragen van jou wel je inzet /aanwezigheid tijdens tijdens deze leergang en het akkoord gaan met de voorwaarden.

Meer informatie
Heb je nog vragen dan  kun je terecht bij: Hilly Geleijnse
Telefoonnummer: 06 1275 34 25    mailadres: hilly@i-doe.nl

7. Leergang Vrijwilligersbeleid

Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de workshop ontvang je een mail over jouw deelname.
Inschrijven nieuwsbrief!