Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)

Bedrijven hebben een groot vrijwilligerspotentieel en aangezien organisaties graag vrijwilligers ontvangen, zien wij dit als een mooie kans. iDOE krijgt regelmatig aanvragen voor groepsbemiddeling. Het gaat vaak om bedrijven, maar ook om andere groepen, zoals studentenverenigingen. Op deze pagina lees je meer over alle mogelijkheden rondom MBO.

Wat betekent Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Onder Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) verstaat iDOE het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. In een samenleving die verwacht dat mensen en organisaties een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, groeien de rol en noodzaak van maatschappelijke betrokkenheid door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, donaties of andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid. Ook steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol in de samenleving.

Waarom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

MBO levert zelden financiële winst op. Naast maatschappelijke impact draagt MBO bij aan andere afdelingen binnen een organisatie, zoals marketing en HR-management. Daarom heet MBO ook wel Social Return on Investment. Voorbeelden zijn goodwill ten aanzien van het bedrijf, minder ziekteverzuim en betrokken medewerkers. Ook voor medewerkers van bedrijven levert MBO veel op: het bevordert de onderlinge communicatie en teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele medewerkers. Hiermee onderscheidt een bedrijf zich ook als aantrekkelijke werkgever.

De rol van iDOE

Met onze vrijwilligers- en vacaturebank brengen wij (groepen) vrijwilligers en (non-profit)organisaties bij elkaar. Omdat (profit) bedrijven, (non-profit)organisaties en individuen elkaar in de praktijk lastig weten te vinden, biedt iDOE bovendien een platform dat vraag en aanbod zonder directe tegenprestatie plaatst. Via dit platform kunnen betrokkenen zonder tussenkomst van iDOE direct met elkaar in contact komen door online te reageren. Krijg je geen reactie op je behoefte of weet je niet precies wat de mogelijkheden zijn? Dan staat iDOE voor je klaar om te ondersteunen.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in regio Leiden

Halverwege 2018 zijn EE Care, Hilton Garden Inn, Ton Elderhorst, Rudeboy Media, Rabobank, Zirkzee accountants, Teekens Karsten, Stichting Present Leiden, Vrienden van het Singelpark, Sesam Academie en iDOE gestart om de mogelijkheden en activiteiten rondom Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de regio Leiden te verkennen.

Naast het regionale online en offline MBO Platform voor mensen, middelen en kennis, verzorgt iDOE ook bijeenkomsten als het tweejaarlijks evenement Beursplein 071, waar bedrijven, non-profitorganisaties en initiatieven direct matches kunnen maken om samen te werken. iDOE organiseert, ondersteunt en werkt het evenement uit.

Wat doet iDOE

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/ trainingen / thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit iDOE en Verder.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties (link naar waarderingsactiepagina), campagnes, verhalen (link naar verhalen) evenementen (link naar agenda).
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uit dagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen mee doet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!