Beursplein 071

MBO71 stimuleert het bedrijfsleven om actief toe te treden als betrokken ondernemer in de regio 071. Daarbij neemt het platform een faciliterende rol in en bemiddelt tussen de hulpvraag vanuit organisaties en het aanbod vanuit ondernemingen. Dit doet zij zowel on- als offline onder andere tijdens het matchmaking event Beursplein 071.

On- & offline match making

Hoe het allemaal begon

Tijdens dit jaarlijks terugkerende event gaan instellingen in gesprek met de lokale ondernemers. Het doel is energieke verbindingen tussen deze partijen tot stand te brengen, met als resultaat een constructieve samenwerking. Je kunt denken aan matches die betrekking hebben op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal of faciliteiten.

Met de komst van het online vraag- en aanbodplatform op MBO71 zal Beursplein 071 een vast onderdeel van het nieuwe platform vormen. Op het online Beursplein komt vraag en aanbod samen.

Beursplein 071- Flashback

Beursplein 071 2017 is georganiseerd door i-doe. De gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden en Fonds 1818 verstrekten subsidies ten behoeve van dit project.

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk hen dagen we hen uit zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!