i-doe mede-ondertekenaar Handvest voor compassie

Wie kiezen er bewust voor compassie? Vrijwilligers! Sophy Wolters van i-doe en wethouder Marleen Damen benoemden het belang van vrijwilligers in hun speech tijdens de feestelijke bijeenkomst ’10 jaar Leiden Compassiestad’.

i-doe, al 10 jaar actief in ondersteuning van vrijwillige inzet, was één van de ruim 80(!) organisaties die het Handvest tekenden met als doel compassie meer vorm te geven en te versterken.  Is jouw organisatie ook compassievol bezig? Ad Alblas, voorzitter platform Leiden Compassiestad, roept iedereen op zijn/haar compassie activiteit aan te melden op https://www.leidencompassiestad.nu/contact/

Het ondertekenen van het Charter for Compassion op 12 november in de Burgerzaal van het stadhuis door inmiddels ruim 90 organisaties is uniek en inspirerend. De voorbereidende ontmoetingen legden hiervoor de basis.

Deze breed gedragen steun voor LEIDEN COMPASSIESTAD is van grote betekenis.

De lange rij van ondertekenaars toonde aan dat de meest uiteenlopende organisaties en personen zich bewust(er) in willen zetten voor compassie in hun eigen omgeving en in de stad als geheel.

De hartelijke instemming van het College van Bestuur van Universiteit Leiden is een duidelijk signaal naar studenten en docenten. De steun vanuit het onderwijs is onmisbaar en hoopvol: ‘jong geleerd…’

De 3 October Vereeniging maakt kenbaar zowel de vreugde als het welzijn van de stad te willen bevorderen. Vanuit de kunstwereld heeft ARS een mooi gebaar gemaakt door een gratis lesjaar aan te bieden aan een vluchteling en Museum De Lakenhal gaat op een later moment ondertekenen.

 

Dan de vele organisaties die het welzijn en de welstand van mensen willen bevorderen, waaronder een groot aantal die zich richten op mensen die hulp nodig hebben. Levensbeschouwelijke organisaties vanuit verschillende denominaties slaan de handen inéén. De politieke partijen uit de Raad hebben unaniem met het Charter ingestemd als uitgangspunt en leidraad van denken en handelen.

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk hen dagen we hen uit zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!