De Kunstverleners

Stuur open sollicitatie
Organisatiegegevens

Leiden

06-20519240  Website

Doelstelling van De Kunstverleners is het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven door het tot stand brengen van contacten tussen (professionele) kunstenaars, cultuurexperts,

jonge talenten en mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg.

Stichting De Kunstverleners wil kunstwensen (in alle disciplines) realiseren van mensen die van zorg afhankelijk zijn. We bieden hen een matchingstraject, zowel op het gebied van kunstbeoefening als op het gebied van kunstuitleen. We begeleiden het hele traject van wens tot realisatie. Daarnaast bieden we desgevraagd ook op basis van non-profit tarieven advies aan zorginstellingen bij bijvoorbeeld kunstwensen en/of het samenstellen van een (tijdelijke) collectie. Het geld dat daarmee wordt verdiend vloeit na aftrek van kosten terug naar de Stichting. Deze bestaat uit een betrokken stichtingsbestuur en twee gedreven initiatiefnemers. De initiatiefnemers zetten zich op het moment vrijwillig in voor het opstarten van De Kunstverleners. In de toekomst zal het bestuur meer op afstand komen te staan en alleen een adviserende en controlerende rol op zich nemen. De uitvoering van de projecten zal in handen zijn van de projectleiding en waar mogelijk aangevuld met vrijwilligers. We Wij organiseren een netwerk van kunstenaars en cultuurexperts die tijdelijk zowel kunstwerken en/of diensten kunnen bieden. Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met zorginstellingen/organisaties om via kunst en kunst beoefening meerwaarde te bieden aan de door hen reeds geboden individuele zorg. Stichting De Kunstverleners wil geen fysieke collectie opbouwen en beheren. Wel omarmt zij het effect dat kunstenaars zichtbaarder worden en dat zij zich verbinden aan een maatschappelijk initiatief.
 

Kenmerken

  • Kunst en cultuur
  • Zorg en hulpverlening
  • Andere regionale gemeente
  • Chronisch zieken
Inschrijven nieuwsbrief!