Het Leids steunloket migranten

Stuur open sollicitatie
Organisatiegegevens

Leiden

0685887463  Website

Kom mee handen ineen slaan om een vredige, menselijke view te vinden voor de immigratievraagstukken.

Over ons:

Het Leids steunloket migranten is een multiculturele, humanitaire, sociale organisatie, die antwoord geeft op vragen op het gebied van de vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire praktisch juridische sociale kwesties en maatschappelijke en medische ondersteuning. We richten ons op nieuwkomers, vluchtelingen, gewone migranten (gezinsvormers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten of studie migranten) en ongedocumenteerde asielzoekers.

Het Leids steunloket migranten is een non-profit instelling, biedt gratis dienst en heeft speciale aandacht voor Arabisch sprekende statushouders of migranten.

De stichting Leids steunloket migranten werkt op twee terreinen:

  • Aan de ene kant werken we aan dagelijkse juridische, maatschappelijke, humanitaire dienstverlening die meestal van doen heeft met kortstondige, eenmalige contacten en het oplossen van de praktische en zakelijke problemen.
  • Aan de andere kant werken we aan juridische en maatschappelijke hulpverlening vraagstukken die te maken hebben met procesmatige contacten.

We helpen door:

  • Het inwinnen van informatie, het fungeren als adviespunt en spreekuur voor statushouders en migranten. Bijvoorbeeld: Vragen m.b.t de asielprocedure, schuldhulpverlening en de  diversie maatschappelijk vragenstukken.
  • Het organiseren van informatieavonden over bepaalde juridische vraagstukken, Juridische, maatschappelijk begeleiding, voorlichting en het vertalen diensten.

Kenmerken

  • Goede doelen
  • Leiden
  • Mensen uit een andere cultuur
Inschrijven nieuwsbrief!