Jeugdreuma Vereniging Nederland

Stuur open sollicitatie
Organisatiegegevens

Rijen

 Website

De Jeugdreuma Vereniging Nederland (JVN) is een vereniging voor ouders van en kinderen met Juveniele Idiopatische Artritis, aan reuma

verwante aandoeningen.

De Jeugdreuma Vereniging Nederland is een non-profit organisatie met als doel het creëren van lotgenotencontacten, het verstrekken van informatie en het onderhouden van contacten met reumatologen, immunologen, fysiotherapeuten en andere deskundigen. We organiseren jongerenweekenden, info-dagen voor ouders en brengen twee keer per jaar ons magazine uit. Dit allen door de inzet van vrijwilligers! De Jeugdreuma Verenging is in het bezit van de ANBI-status. Verdere ontwikkeling d.m.v. cursussen is mogelijk via PGO-support.

Kenmerken

  • Welzijn
  • Zorg en hulpverlening
  • Vanuit huis
  • Kinderen
  • Jongeren
  • Chronisch zieken
  • Mensen met een lichamelijke beperking
Inschrijven nieuwsbrief!