Organisatiegegevens

Leiden

 Website

Stichting ‘SAVIE’ is een door studenten opgerichte organisatie, die zich inzet voor de minderbedeelden in Oost-Europa. Hoewel het gewapend conflict in dit gebied al enige tijd voorbij is, is de situatie nog verre van ideaal. Vooral op het terrein van het maatschappelijk welzijn moet er nog veel werk worden verricht en daar willen wij ons steentje aan bijdragen!

Wij dragen hieraan bij door middel van de organisatie van vijf projecten in de Balkan. Wij bieden persoonlijke hulp en materiële steun aan verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Stamnica (Servië), aan Roma-kinderen in Veliko Gradiste (Servië) , aan arme gezinnen in Sarajevo (Bosnië). Bij deze projecten staat persoonlijke aandacht voor ouderen, kinderen en gehandicapten centraal. Dit ontbreekt vaak wegens het gebrek aan personeel en financiële middelen.

Naast projecten tijdens de zomerperiode proberen we ook kleinschalige structurele hulp te bieden. In Stamnica is bijvoorbeeld voor de verstandelijk gehandicapten een muziekkamer gerealiseerd, waarbij de muren zijn versierd met schilderingen en waarbij muziekinstrumenten zijn aangeschaft. Daarnaast werden in 2008 voor alle verstandelijk gehandicapte kinderen in het tehuis in Stamnica nieuwe schoenen gekocht en hebben we in 2011 een grote bijdrage geleverd aan de vervanging van het meubilair van de gemeenschappelijke ruimtes. In Veliko Gradiste hebben we in 2014 een extra donatie kunnen doen voor kinderjassen in de koude winter. 

Vacatures van SAVIE

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Welzijn
 • Zorg en hulpverlening
 • Leiden
 • Buitenland
 • Kinderen
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen met GGZ achtergrond
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen uit een andere cultuur
Inschrijven nieuwsbrief!