Over Ons

i-doe: contactpunt voor vrijwillige inzet

i-doe brengt door middel van de vrijwilligers- en vacaturebank vrijwilligers en organisaties bij elkaar. We ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk. Dit doen we door middel van trainingen, adviesgesprekken, themabijeenkomsten en informatie op deze website. Daarnaast zorgen we voor waardering en aandacht voor vrijwilligers en organisaties waar vrijwilligers actief zijn door middel van leuke acties en promotiecampagnes en projecten.

We hebben specifieke aandacht voor verschillende doelgroepen zoals jongeren (maatschappelijke stage en maatschappelijke diensttijd), gepensioneerden (Leiden voor Gevorderden) en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om mee te doen (sociale activering).

i-doe voor vrijwilligers

i-doe vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich inzetten op een manier die het best bij hen past. Daarom kun je een uitgebreid profiel invullen, passende vacatures ontvangen en – als je dat wilt – zelfs aangeven dat organisaties je mogen benaderen. Daarnaast bieden we diverse workshops en trainingen aan en bieden we de informatie die je nodig hebt om aan de slag te kunnen.

i-doe voor organisaties

i-doe ondersteunt vrijwillige inzet in Leiden door de uitvoering van vijf basisfuncties. i-doe is ambassadeur, makelaar en een kennis- en adviescentrum voor vrijwillige inzet. Organisaties kunnen bij ons terecht voor onder andere advies, informatie en scholing en kunnen gebruik maken van onze vacature- en vrijwilligersbank.

Workshops/trainingen/thema- en netwerkbijeenkomsten

Je kan bij i-doe terecht voor je ontwikkeling in het uitvoeren van vrijwilligerswerk of het begeleiden van vrijwilligers.

We organiseren en verzorgen trainingen, workshops, themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit i-doe en Verder.

Advies en trainingen aan collega-instellingen op maat

Op aanvraag verzorgen wij advies en trainingen op maat aan collega-instellingen. Eerder deden we dit bijvoorbeeld al voor de gemeenten Voorschoten en Katwijk met advies of een training op het gebied van vrijwilligersbeleid of het opzetten van een vrijwilligerscentrale.

Jongerenparticipatie

i-doe maakt zich sterk voor jongerenparticipatie en gelooft dat vrijwilligerswerk daar een belangrijk onderdeel van is! In opdracht van de Gemeente Leiden voeren we de coördinatie en makelaarsfunctie uit van de Maatschappelijke Stages in Leiden en de regio.

Op de stagebank van i-doe staan alle stageplaatsen verzameld. Scholieren kunnen zelf online zoeken naar stageplaatsen die door i-doe of organisaties zijn geplaatst. i-doe coördineert de samenwerking tussen de verschillende partijen, geeft advies en praktische informatie.

Op de vacaturebank van i-doe staan alle vacatures verzameld die geschikt zijn als stage. Scholieren kunnen zelf online zoeken naar vacatures die door i-doe of organisaties zijn geplaatst. i-doe coördineert de samenwerking tussen de verschillende partijen, geeft advies en praktische informatie.

 

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Steeds meer bedrijven willen zich met hun werknemers inzetten voor de maatschappij, met hun handen, hun kennis of hun praktische middelen. Wij noemen dit maatschappelijk betrokken ondernemen en stimuleren en faciliteren dit middels het MBO71-platform. Lees vooralsnog meer over dit onderwerp hier.

Campagnes en evenementen

i-doe organiseert, coördineert en ondersteunt campagnes en evenementen ter promotie en waardering van vrijwillige inzet, zoals NLdoet in Leiden, de Leidse Vrijwilligersprijs en de jaarlijkse waarderingsactie voor vrijwilligers.
Lees meer over de campagnes en evenementen

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding van i-doe is bedoeld voor mensen die graag een nieuwe start willen maken en hierin begeleid willen worden. Het is een uitdaging om iets nieuws op te pakken. Vrijwillige inzet is de ideale manier om te ontdekken wat je leuk vindt, om jouw talenten in te zetten en contact te leggen. i-doe zoekt samen met jou naar een passende vrijwilligersplek. Bij i-doe vinden we een vrijwilligersplek waar het plezier voorop staat erg belangrijk.

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit i-doe en Verder.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties, campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uitdagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!