Evenementen

i-doe promoot vrijwilligerswerk in Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude. We organiseren en participeren bij acties en evenementen zoals:

Leidse Vrijwilligersprijs

Zonder vrijwilligers zou het leven een stuk saaier zijn. Sportclubs, culturele organisaties maar ook festivals of natuurprojecten, ze draaien bijna allemaal voor het overgrote deel op vrijwilligers. Ook zorginstellingen kunnen nauwelijks meer zonder die belangeloze hulp van mensen. De Leidse Vrijwilligersprijs zet die mensen graag in het zonnetje.

Daarom wordt ieder jaar op of rond internationale vrijwilligersdag (7 december) de Leidse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Eentje aan een vrijwilliger of zelfs een groep, nog een aan een organisatie én nieuw is een toekomstprijs voor jongeren (onder de 25 jaar) die zich vrijwillig inzetten.

De jury bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en kiest per categorie de genomineerden. Daarna stemt de jury uiteindelijk over wie de winnaars worden. De feestelijke uitreiking van de Leidse Vrijwilligersprijs vindt plaats op woensdag 11 december 2019.

Wil je een nominatie doen? Dat kan tot uiterlijk maandag 21 oktober 2019. Kijk voor meer informatie op www.leidsevrijwilligersprijs.nl.

Waarderingsactie vrijwilligers

Vrijwilligerswerk doe je niet voor de centen. Vrijwilligerswerk doe je vanuit je hart omdat je er blij van wordt om mensen en verenigingen een handje te helpen of om jouw stad, wijk of straat en de natuur een stukje mooier te maken.

Toch vinden we bij i-doe dat jouw vrijwilligerswerk niet ongemerkt mag blijven. Jaarlijks zijn er met jou in en om Leiden nog 40.000 vrijwilligers in de weer. En daar zijn de gemeente Leiden en i-doe heel blij mee.

Dankzij jouw inzet genieten we van vele culturele en sportieve evenementen, wandelen we door een steeds groenere stad, kunnen kinderen in speeltuinen spelen en worden buurten leuker. Maar ook worden nieuwkomers en zelfs toeristen in de stad wegwijs gemaakt. Als dank voor alle inzet organiseert i-doe ieder jaar weer een vrijwilligerswaarderingsactie.

Via mailingen, de Stadskrant, social media en onze website maken wij iedereen er in het najaar op attent dat ze een voucher kunnen aanvragen.

Beursplein 071

MBO71 stimuleert het bedrijfsleven om actief toe te treden als betrokken ondernemer in de regio 071. Daarbij neemt het platform een faciliterende rol in en bemiddelt tussen de hulpvraag vanuit organisaties en het aanbod vanuit ondernemingen. Dit doet zij zowel on- als offline onder andere tijdens het matchmakingevent Beursplein 071

Tijdens dit jaarlijks terugkerende event gaan instellingen in gesprek met de lokale ondernemers. Het doel is energieke verbindingen tussen deze partijen tot stand te brengen, met als resultaat een constructieve samenwerking. Je kunt denken aan matches die betrekking hebben op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal of faciliteiten.

Met de komst van het online vraag- en aanbodplatform op MBO71 zal Beursplein 071 een vast onderdeel van het nieuwe platform vormen.

Leiden voor gevorderden

Radius,de Gemeente Leiden en iDoe organiseren al zeker tien jaar de jaarlijkse bijeenkomst: ‘Leiden voor Gevorderden’. Tijdens dit evenement kunnen (aankomend) gepensioneerden zich laten inspireren en informeren over de mogelijkheden van vrijwillige inzet die zinvol is aansluit bij de eigen belangstelling en/of deskundigheid. Tientallen organisaties presenteren zich via foldermateriaal en geïnteresseerden kunnen in gesprek gaan met aanwezige medewerkers.

Leiden voor Gevorderden is mogelijk gemaakt door gemeente Leiden, Radius en iDOE.
www.radiuswelzijn.nl

DoeBeurs

Op de DoeBeurs laten veel verschillende organisaties zien wat er allemaal aan vrijwilligerswerk en activiteiten mogelijk is in de stad en je wijk. Handig voor mensen die (weer) actief willen deelnemen aan de Leidse samenleving en willen ontdekken wat er allemaal te doen is. Voor organisaties is het een mooie kans om zichzelf te promoten. Gemiddeld 200 buurtbewoners bezoeken de DoeBeurzen, die altijd worden gehouden in een Huis van de Buurt.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Sophy Wolters via sophy@i-doe.nl.

 

  • careerevents op Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden;

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit i-doe en Verder.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties, campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uitdagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!