Project Door

Project Door heeft als doel meer mensen een rol te geven in de Leidse samenleving met als groter uitgangspunt : alle Leidenaren nemen deel aan de maatschappij.

Project Door inventariseert welke mensen buiten de boot van de hulpverlening vallen, hoe zij het beste geholpen kunnen worden en waar de kansen liggen om mensen een stapje verder op de participatieladder te helpen. De medewerkers van Project Door zijn er om het eerste contact met deze mensen te leggen en dan om een stappenplan te ontwikkelen en uitvoeren richting duurzame participatie.

Project Door is in 2016 gestart als pilot en ondergebracht bij iDOE. In een persbericht in 2016 wordt door woordvoerder Lodi van Brussel gezegd: “Het is onacceptabel dat deze mensen los zijn komen te staan van de maatschappij. D66 wil dat deze groep ondersteuning krijgt zodat zij weer zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving.”

Sinds 2019 wordt Project Door uitgewerkt door de medewerkers van Libertas Leiden. Wij zijn van mening dat het van groot belang is om te toetsen of mensen dat inderdaad zelf ook zo ondervinden, en uiteindelijk ook stappen willen maken. Project Door gaat uit van zelfredzaamheid en empowerment als uiteindelijke doelstelling van het einde van het traject. We zijn ervan overtuigd dat mensen uiteindelijk allemaal een rol in de maatschappij willen en kunnen spelen en dat het hen kan helpen door hen een zetje te geven. Welke rol dat precies is en welk zetje ze nodig hebben gaan we samen met de doelgroep onderzoeken.

Project Door is er om mensen en organisaties aan elkaar te verbinden, om een methodologie te ontwikkelen om deze mensen in beeld te houden en netwerken te creëren van organisaties die deze fase vorm kunnen geven. Er zijn in Leiden veel organisaties die zich bezig houden met deze kwetsbare mensen. Project Door is er mede om in kaart te brengen welke (vrijwillige) organisaties dat zijn, wat er al gedaan wordt, waar mensen hen kunnen vinden, welke verbindingen er kunnen worden gelegd en waar (nog beter) samengewerkt kan worden. Project Door streeft er naar de groeiende samenwerking tussen bestaande organisaties, vrijwilligers en andere (buurt)initiatieven zo goed mogelijk in te zetten voor de verdere deelname van de doelgroep aan de maatschappij.

Project Door past binnen de doelstelling van de transformatieagenda om door innovatieve oplossingen bij te dragen aan een krachtigere samenleving en een structurele besparing op voorzieningen in het sociale domein.

Project Door ontvangt via Werk en Inkomen van de gemeente Leiden gegevens van mensen die tot de doelgroep behoren. Deze mensen worden benaderd door de medewerkers van Project Door voor een huisbezoek om kennis te maken en een plan van aanpak te ontwikkelen. Meedoen aan Project Door is geheel vrijwillig.

Inschrijven nieuwsbrief!