Werkgebied

i-doe op de kaart

Klik op het logo om meer te lezen over wat i-doe doet en realiseert in jouw stad of dorp.

 

i-doe is in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude actief met een regionaal en lokaal aanbod. We werken samen met deze gemeenten, fondsen en bij sommige initiatieven van Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen. Dit zijn bedrijven die zonder tegenprestatie een bijdrage leveren aan de samenleving via kennis, middelen of geld.

i-doe en Libertas Leiden

i-doe valt onder Libertas Leiden, waardoor i-doe meelift op het grote netwerk en de infrastructuur van Libertas Leiden. i-doe kan hierdoor een integrale aanpak realiseren en de vele verschillende doelgroepen beter bereiken. We maken onder andere gebruik van de laagdrempelige Huizen van de Buurt om bewoners in contact te laten komen met i-doe en vrijwilligerswerk. Doordat i-doe en Libertas Leiden vele samenwerkingsverbanden hebben, kunnen we snel en gericht inspelen op de behoeftes van bewoners en organisaties en anticiperen op ontwikkelingen in Leiden en omstreken. Op deze manier bereiken we een groot deel van de samenleving, want iedereen doet mee!

Geschat aantal (potentiële) vrijwilligers

Op basis van een in 2016 gepubliceerd CBS-rapport over vrijwilligerswerk en gemeentelijke cijfers over de beroepsbevolking, heeft i-doe doorberekend hoeveel (potentiële) vrijwilligers gebruik kunnen en willen maken van de diensten van i-doe, het zogenaamde i-doe-potentieel.

 

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit i-doe en Verder.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties, campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uitdagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!