Werkgebied

iDOE op de kaart

Klik op het logo om meer te lezen over wat iDOE doet en realiseert in jouw stad of dorp.

 

iDOE is in de gemeentes Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude actief met een regionaal en lokaal aanbod. We werken samen met deze gemeentes. Fondsen en bij sommige initiatieven van Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen. Dit zijn bedrijven die zonder tegenprestatie een bijdrage leveren aan de samenleving via kennis, middelen of geld.

iDOE en Libertas Leiden

iDOE valt onder Libertas Leiden, waardoor iDOE meelift op het grote netwerk en de infrastructuur van Libertas Leiden. iDOE kan hierdoor een integrale aanpak realiseren en de vele verschillende doelgroepen beter bereiken. We maken onder andere gebruik van de Huizen van de Buurt die laagdrempelig zijn voor de bewoners om in contact te komen met iDOE en vrijwilligerswerk. Doordat iDOE en Libertas Leiden vele samenwerkingsverbanden hebben, kunnen we snel en gericht inspelen op de behoeftes van bewoners en organisaties en anticiperen op ontwikkelingen in Leiden en omstreken. Op deze manier bereiken we een groot deel van de samenleving, want iedereen doet mee!

Geschat aantal (potentiële) vrijwilligers

Op basis van een in 2016 gepubliceerd CBS-rapport over vrijwilligerswerk en gemeentelijke cijfers over de beroepsbevolking, heeft iDOE doorberekend hoeveel (potentiële) vrijwilligers gebruik kunnen en willen maken van de diensten van iDOE, het zogenaamde iDOE potentieel.

Wat doet iDOE

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/ trainingen / thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit iDOE en Verder.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties (link naar waarderingsactiepagina), campagnes, verhalen (link naar verhalen) evenementen (link naar agenda).
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uit dagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen mee doet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!