Het iDOE potentieel

Hoeveel vrijwilligers kan iDOE bereiken in Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude?

Op basis van interne analyses en meerdere onderzoeksrapporten van onder andere het CBS, heeft iDOE berekend hoeveel (potentiële) vrijwilligers we kunnen bereiken en ook interesse zouden hebben in vrijwillige inzet. Deze mensen proberen we te bereiken via nieuwsbrieven, social media, op evenementen en middels andere promotiewerk.

De 3 kernwaardes voor de berekening

  1. Ongeveer de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zet zich als vrijwilliger in voor een breed scala aan maatschappelijke organisaties en verenigingen, zoals voor scholen, in de zorg, voor culturele instellingen, kerken, en sportverenigingen (CBS StatLine, 2017).
  2. In 2016 zei de helft van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête vrijwilligerswerk gedaan te hebben voor één of meerdere organisaties of verenigingen.
  3. 30% van de beroepsbevolking van 15 jaar en ouder, is volgens het CBS niet beschikbaar op de arbeidsmarkt. De oorzaak kan fysiek of mentaal zijn, maar er kan ook een andere reden zijn. Voor onze berekening hebben we deze groep ook niet meegenomen als potentiële vrijwilliger.

Als we op basis van deze informatie 50% van de werkzame én niet-werkzame beroepsbevolking rekenen tot het totale vrijwilligerspotentieel in Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude, resulteert dit in het volgende overzicht:

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk hen dagen we hen uit zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!