i-doe in Oegstgeest

i-doe is het contactpunt voor vrijwillige inzet voor Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. In Oegstgeest zet i-doe zich samen met Dorpskracht in om vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden en te inspireren.  

i-doe biedt mensen maatwerk naar vrijwillige inzet. Neem contact op met Tessa den Dulk voor bijvoorbeeld een workshop of één op één gesprek of kijk op de website van het Sociaal Team Oegstgeest.

071-5162451 of Tessa@i-doe.nl

Samenwerking i-doe en Dorpskracht

Ivonne Janka en Menno Nieuwenburg zetten zich zelf als vrijwilliger in voor Dorpskracht. Kirsten Zitman, Teammanager van i-doe : “Door de handen ineen te slaan, kunnen we het meest betekenen voor de vrijwilligers van Oegstgeest.”

Ben je benieuwd naar Dorpskracht? Bekijk hier hun website.

 

Jongeren

i-doe geeft op diverse manieren vorm aan de promotie en versterking van jongeren en vrijwillige inzet. Zo ook in Oegstgeest waar in 2018 vorm werd gegeven aan een promotiecampagne gericht op jongeren. i-doe is in gesprek gegaan met diverse jongeren en organisaties om te kijken hoe deze campagne het beste vorm kan krijgen. 
Meer over jongeren en Oegstgeest.

Workshops en trainingen

i-doe organiseert diverse trainingen, workshops en bijeenkomsten speciaal voor vrijwilligers in Oegstgeest, met thema’s die ontstaan zijn vanuit behoefte. Het trainingsaanbod wordt onder de aandacht gebracht via de agenda op onze website, mailings en social media. Wil jij deze mailings ook graag ontvangen? Mail dan naar contact@i-doe.nl.

Scholingsaanbod Verder

Bovendien stellen onder het samenwerkingsverband van Verder verschillende organisaties hun aanbod voor vrijwilligers en organisaties open. Lees hier meer overen de visie van het netwerk.

Klik om te vergroten

Zorg- en welzijnspartners

Momenteel bieden diverse organisaties deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in Oegstgeest. Een coalitie gevormd door i-doe, Radius, en Eva onderzoekt het huidige aanbod en de mogelijkheden tot openstelling of combineren. Daarnaast wordt er samengewerkt met Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland.

Hierbij een impressie om inzicht te geven in wat er allemaal gebeurt.

 

i-doe ondersteunt samen met Radius en Eva en het NVOO ‘Samen tegen eenzaamheid activiteiten’.

Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest

De vierde nieuwsbrief behandelt de volgende onderwerpen:

 • uitnodiging en aanmelding voor de netwerkbijeenkomst op 7 oktober;
 • tekst ‘Ik-doe-mee-verklaring’;
 • de eerste gezamenlijke actie van het netwerk: ‘Oegstgeest ontmoet’;
 • subsidieoproepen voor lokale initiatieven die eenzaamheid onder ouderen aanpakken;
 • wij doen ook mee! Argenta en stichting Lumen;
 • nieuws vanuit het landelijk programma Eén Tegen Eenzaamheid: avondvullend TV-programma;
 • nieuwe handreiking: ‘Kom erbij! Met kunst en Cultuur’;
 • vrijwilligersmarkt Zorg en Welzijn Oegstgeest: doet u mee?

Download hier de nieuwsbrief.

Tekst van de ‘Ik-doe-mee-verklaring’

De aanpak van eenzaamheid vraagt om bundeling van krachten. Daarom doe ik mee met het netwerk Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest. Het doel van het netwerk is samen een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken, voorkómen en verminderen van eenzaamheid in Oegstgeest. Als lid van het netwerk “Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest”:

 • … lever ik een actieve bijdrage aan de doelstelling van het netwerk en aan een te ontwikkelen gezamenlijk actieplan;
 • … ontvang ik de digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de activiteiten van het netwerk en relevante informatie en bijeenkomsten;
 • … zoek ik verbinding met andere leden van het netwerk op het gebied van kennisdeling, afstemming en doorverwijzing;
 • … zet ik mij binnen mijn eigen organisatie en/of privé in om eenzaamheid op de agenda te krijgen en te houden en het aanbod daarop af te stemmen. Op die manier ben ik onderdeel van een krachtige beweging van gemotiveerde mensen en organisaties uit allerlei sectoren, die gezamenlijk het verschil willen maken: om in Oegstgeest eenzaamheid bespreekbaar te maken, te voorkómen en te verminderen.”

Wat doet i-doe?

 • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
 • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit i-doe en Verder.
 • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
 • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties, campagnes, verhalen en evenementen.
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uitdagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
 • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!