Let op de vacaturebank van iDOE is niet meer actief.
Op de homepage van IDOE staat waar je nu terecht kan. Hou je profiel nog wel actief voor Beursplein, deze gaat binnenkort over naar SPARK!
sparkleiden.nl

iDOE in Oegstgeest

iDOE stopt in Oegstgeest, de vrijwilligersmakelaar zet het voort.
In Oegstgeest is iDOE gestopt met de vrijwilligersondersteuning. Iedereen die vrijwilligerswerk wil doen, extra inzet zoekt, of vragen heeft, kan contact met Ivonne Janka via vrijwilligersmakelaar@dorpskracht.nl of bellen via tel. 06 321 49 647.

Voor actuele vacatures en informatie rondom vrijwillige inzet kan je terecht op de website van Dorpskracht.

Trajectbegeleiding BuZz (voorheen iDOE)
In Oegstgeest blijft BuZz de trajectbegeleiding uitvoeren in samenwerking met de gemeente, afdeling Werk en Inkomen en uiteraard in afstemming met Ivonne in de rol van vrijwilligersmakelaar. Norbert Engels is hiervoor contactpersoon en bereikbaar op 06-83122854.

Account iDOE à MBO71 En vanaf heden SPARK!
iDOE houdt de komende maanden de site actief om te zorgen voor een goede overdracht.

Behoud je iDOE account nog even in verband met MBO71 en SPARK, om in contact te komen met bedrijven! MBO71 gaat verder als SPARK. SPARK is er voor de regio om maatschappelijke organisaties aan bedrijven te koppelen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijke Betrokken Ondernemen. Dat komt in de praktijk neer op: extra handen voor vrijwilligerswerk, spullen of kennis voor je organisatie en bijvoorbeeld een mooie werkervaringsplek bij dat ene bedrijf voor die ene inwoner.
Voorlopig gebruiken we het Beursplein van MBO71 nog voor SPARK, op termijn integreren we die websites.

Norbert Engels, onze matchmaker, helpt je graag verder. contact@sparkleiden.nl of 06-83122854.

Kijk op de websites:

https://mbo71.nl/mbo-beursplein/

https://sparkleiden.nl/

Kijk op www.buzzleiden.nl voor meer informatie over trajectbegeleiding en mogelijkheden om je te ontwikkelen om mee te doen in de maatschappij!

Inschrijven nieuwsbrief!