i-doe in Oegstgeest

i-doe is het contactpunt voor vrijwillige inzet voor Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. In Oegstgeest zet i-doe zich samen met Dorpskracht in om vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden en te inspireren.  

i-doe biedt mensen maatwerk naar vrijwillige inzet. Neem contact op met Tessa den Dulk voor bijvoorbeeld een workshop of één op één gesprek of kijk op de website van het Sociaal Team Oegstgeest.

071-5162451 of Tessa@i-doe.nl

Samenwerking i-doe en Dorpskracht

Ivonne Janka en Menno Nieuwenburg zetten zich zelf als vrijwilliger in voor Dorpskracht. Kirsten Zitman, Teammanager van i-doe : “Door de handen ineen te slaan, kunnen we het meest betekenen voor de vrijwilligers van Oegstgeest.”

Ben je benieuwd naar Dorpskracht? Bekijk hier hun website.

Jongeren

i-doe geeft op diverse manieren vorm aan de promotie en versterking van jongeren en vrijwillige inzet. Zo ook in Oegstgeest waar in 2018 vorm werd gegeven aan een promotiecampagne gericht op jongeren. i-doe is in gesprek gegaan met diverse jongeren en organisaties om te kijken hoe deze campagne het beste vorm kan krijgen. 
Meer over jongeren en Oegstgeest.

Workshops en trainingen

i-doe organiseert diverse trainingen, workshops en bijeenkomsten speciaal voor vrijwilligers in Oegstgeest, met thema’s die ontstaan zijn vanuit behoefte. Het trainingsaanbod wordt onder de aandacht gebracht via de agenda op onze website, mailings en social media. Wil jij deze mailings ook graag ontvangen? Mail dan naar contact@i-doe.nl.

Scholingsaanbod Verder

Bovendien stellen onder het samenwerkingsverband van Verder verschillende organisaties hun aanbod voor vrijwilligers en organisaties open. Lees hier meer overen de visie van het netwerk.

Klik om te vergroten

Zorg- en welzijnspartners

Momenteel bieden diverse organisaties deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in Oegstgeest. Een coalitie gevormd door i-doe, Radius, en Eva onderzoekt het huidige aanbod en de mogelijkheden tot openstelling of combineren. Daarnaast wordt er samengewerkt met Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland.

Hierbij een impressie om inzicht te geven in wat er allemaal gebeurt.

Initiatieven in Oegstgeest en goed om te weten

  • Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest: i-doe ondersteunt samen met Radius en Eva en het NVOO ‘Samen tegen eenzaamheid activiteiten’. Denk hierbij aan o.a. Oegstgeest ontmoet, subsidieoproepen voor lokale initiatieven die eenzaamheid onder ouderen aanpakken, ‘Kom erbij! Met kunst en Cultuur’, jaarlijkse vrijwilligersmarkt Zorg en Welzijn Oegstgeest. Download hier de nieuwsbrief.
  • Lees meer over de vrijwilligersverzekering die voor iedereen geldt in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude.
  • NVOO (Netwerk Vrijwillige Ondersteuning Oegstgeest). Één van de evenementen die in het najaar van 2019 is georganiseerd is de vrijwilligersmarkt. Lees hier een leuk krantenartikel van dit evenement.
  • Bekijk hier het overzicht van i-doe werkzaamheden

Tekst van de ‘Ik-doe-mee-verklaring’

De aanpak van eenzaamheid vraagt om bundeling van krachten. Daarom doe ik mee met het netwerk Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest. Het doel van het netwerk is samen een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken, voorkómen en verminderen van eenzaamheid in Oegstgeest. Als lid van het netwerk “Samen tegen Eenzaamheid Oegstgeest”:

  • … lever ik een actieve bijdrage aan de doelstelling van het netwerk en aan een te ontwikkelen gezamenlijk actieplan;
  • … ontvang ik de digitale nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de activiteiten van het netwerk en relevante informatie en bijeenkomsten;
  • … zoek ik verbinding met andere leden van het netwerk op het gebied van kennisdeling, afstemming en doorverwijzing;
  • … zet ik mij binnen mijn eigen organisatie en/of privé in om eenzaamheid op de agenda te krijgen en te houden en het aanbod daarop af te stemmen. Op die manier ben ik onderdeel van een krachtige beweging van gemotiveerde mensen en organisaties uit allerlei sectoren, die gezamenlijk het verschil willen maken: om in Oegstgeest eenzaamheid bespreekbaar te maken, te voorkómen en te verminderen.”
Inschrijven nieuwsbrief!