Corrinne bij Humanitas Home-Start: Hulp met aandacht

Mensenmens in hart en nieren
Corrinne (55) is vrijwilligster bij Humanitas Home-Start. Ze is een zorgzame vrouw die begaan is met haar medemens. Samen met haar man heeft ze een biologische zoon, een geadopteerde dochter en een pleegdochter met autisme. Het zit in haar natuur om anderen te helpen: vrijwilliger zijn bij Humanitas Home-Start is dus een vanzelfsprekende keuze.

Humanitas Home-Start
Home-Start is een organisatie die praktische ondersteuning biedt aan kinderen met jonge gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Je begeleidt hen zolang de hulp nodig is. Op basis van een intakegesprek word je als vrijwilliger gekoppeld aan een gezin: “Die match maakt de organisatie heel goed. Bij elk gezin waar ik kwam, was de klik er meteen. Je hoort er gewoon bij.”

Inmiddels zet Corrine zich al vijf jaar lang in voor de organisatie en heeft ze met drie verschillende gezinnen samengewerkt. “Je biedt mensen een luisterend oor, je geeft ze de ruimte om hun hart te luchten of je maakt juist een vrolijk babbeltje, net waar iemand op dat moment behoefte aan heeft. Het is niet de bedoeling dat je hun problemen oplost en ze dingen uit handen neemt.”

Hulp met aandacht
Op dit moment werkt Corrinne met een Nederlands gezin waarvan de ouders allebei medische problemen hebben. Het huishouden doen en twee jonge kinderen opvoeden, wordt hen soms te veel. Corrinne geeft dan tips over hoe ze huishoudelijke taken kan indelen.

Hier vóór heeft ze twee keer twee jaar lang met Syrische gezinnen samengewerkt. Op het begin was dit een uitdaging vanwege de taalbarrière: “Je communiceert via handen en voeten, maar daar kom je verrassend genoeg heel ver mee. Als we samen gingen wandelen, dan sprak ik rustig Nederlands en praatte ik over koetjes en kalfjes. Die wederzijdse vriendelijkheid en openheid voel je aan. Je hoeft niet elkaars taal te spreken om iemand te helpen.”

– Door Merel Rem, vrijwillige Praatjesmaker bij iDOE

Inschrijven nieuwsbrief!