Hutspot en Syrische verhalen

over geslaagde matches in het kader van Project JA Statushouders

Ze zitten er al helemaal klaar voor, Liset en Forie. En of we willen tutoyeren, vraagt Forie (64), want dat vindt ze wel zo prettig. Haar maatje Shadi (27) doet dat ook. We zeggen maatje, maar officieel duiden ze de statushouders in dit project met de Engelse term ‘mentee’ aan; degene die mentorbegeleiding ontvangt.

Forie Sepers is gekoppeld aan Shadi Mousa uit Syrië. Beiden hebben ze zich aangemeld voor dit project. Shadi, omdat hij hulp kon gebruiken met wegwijs worden in de Leidse samenleving en Forie, omdat ze graag de rol van mentor op zich wilde nemen.
Ze zijn aan elkaar gekoppeld door Liset van der Vos, projectmedewerker bij ‘Project JA Statushouders’. Zij doet de intake en begeleiding van de mentoren en koppelt ze op basis van wensen aan de statushouders, veelal afkomstig uit Syrië en Eritrea, die ze aangemeld krijgt via de klantmanagers van de gemeente Leiden en omringende gemeenten.

WEGWIJS IN EIGEN STAD
Forie wilde graag gekoppeld worden aan iemand die al een beetje Engels sprak en hogeropgeleid was. Shadi, die in Syrië rechten studeerde, bleek een perfecte match. Tijdens hun afspraken, een paar uur op de vrijdagochtend, spreken ze trouwens wel Nederlands. Een van de doelen van het mentorschap is taalondersteuning. Geen uitgebreide lessen, maar wel Nederlands oefenen in de praktijk. Daarnaast maken de mentoren de mentee’s ook wegwijs in hun stad of dorp en ondersteunen ze hen met het opbouwen van een netwerk.
Dat laatste is een belangrijke taak en vindt Forie nog een hele uitdaging. “Het is makkelijk om leuke dingen te doen. Naar de Hortus, een zeiltochtje, koffie drinken in de stad. Allemaal momenten om andere mensen te ontmoeten. Maar het is vluchtig contact.” Ze probeert daarom te kijken of Shadi weer kan gaan studeren en gaat met hem op zoek naar een plek om zich vrijwillig in te zetten, zodat hij ook langduriger in contact kan komen met andere mensen.

SOCIAAL ASPECT
Dat Liset actief mensen aan elkaar koppelt en echt kijkt naar wensen en wederzijdse interesses werkt volgens Forie het beste. “Op deze manier zijn de matches het meest duurzaam.” Liset krijgt bijna altijd positieve feedback op de matches en mocht er onverhoopt toch geen klik zijn of de agenda’s blijken niet op elkaar afgestemd te kunnen worden, dan gaat ze voor beide partijen op zoek naar een nieuw ‘maatje’.
Voor Forie is dit vrijwilligerswerk echt een win-win situatie. “Ik help Shadi, maar hij leert mij ook zoveel. Ik hoor veel van zijn culturele achtergrond en vindt onze afspraken heel gezellig.” Ze maakte via via kennis met dit project en besloot zich op een dag gewoon aan te melden als mentor. Ze heeft zelf een bedrijf, huiswerkbegeleiding, en had op de vrijdag nog tijd over om dit erbij te doen. “Het taalaspect vind ik heel leuk. Ik ben natuurlijk al gewend om mensen iets bij te leren door mijn werk en je leert op deze manier ook heel anders kijken naar jouw eigen taal. Ook het sociale aspect bevalt me. Ik vind het nu eenmaal leuk om met mensen om te gaan.”

FACEBOOK
Naast Forie zijn er momenteel nog ongeveer 115 andere mentoren actief. Ze spreken elkaar op thema-bijeenkomsten en wisselen tips en ervaringen uit via Facebook. Soms komen ze in subgroepjes bij elkaar, om bijvoorbeeld gezamenlijk iets te doen. “Laatst kwamen we met enkele mentoren met Syrische mentee’s bij elkaar en maakten we muziek.” Ze hoort dat elke mentor weer een eigen verhaal heeft. Zo was er een mentor die een gezin begeleidt waarvan de kinderen nooit buiten kwamen. “Wel logisch, want in Syrië konden de kinderen niet naar buiten omdat het te onveilig was. Ze nam de ouders en kinderen daarom mee naar de speeltuin. Zo konden de ouders wat Nederlands oefenen, terwijl de kinderen zich samen met andere kleintjes vermaakten in de speeltuin.”

Shadi is erg blij met zijn mentor. Zo hebben ze laatst nog hutspot gemaakt en gegeten. “Heel lekker!”.

Project JA Statushouders heeft op dit moment ruimte voor nog veel meer mentoren. Geïnteresseerden kunnen zich melden via L.van.der.Vos@leiden.nl.

Inschrijven nieuwsbrief!