Team mentoren gezocht voor statushouders

Organisatiegegevens

Gemeente Leiden

Tim van Dijk

Ga jij (samen met je collega's) aan de slag? Het mentorproject is een belangrijk onderdeel van de Leidse inburgering. Het mentorproject koppelt statushouders aan een vrijwilliger uit de Leidse regio. Vaak is de mentor een van de eerste Nederlanders met wie de statushouder persoonlijk en intensief contact heeft. In de eerste periode vervult de mentor de rol van extra buurman of buurvrouw. 

Doelstellingen

De mentor:

 • Vervult in de eerste periode de rol van extra buurman of buurvrouw en is hiermee een informele contactpersoon in de stad.
 • Anticipeert op de wensen en/of behoeften van de statushouder.
 • Ondersteunt de statushouder bij het opdoen van sociale vaardigheden en het leggen van nieuwe contacten, om het opbouwen van een \'eigen\' netwerk te vereenvoudigen.
 • Onderneemt samen met de statushouder¬†activiteiten buiten de deur ter bevordering van de kennis van omgeving en samenleving.

Taken van een mentor

Als mentor:

 • Ben je een extra buurman of buurvrouw¬†en bied je een luisterend oor.
 • Stimuleer je het spreken van de Nederlandse taal.
 • Activeer je de statushouder om samen de omgeving te verkennen en spreek je (ook) buiten de deur af.
 • Maak je de statushouder wegwijs in de stad.
 • Stimuleer je de statushouder om na te denken over culturele verschillen en Nederlandse normen en waarden.
 • Ondersteun je de statushouder bij het¬†opbouwen van een netwerk in de regio.

Praktisch

Het mentorschap neemt ongeveer 2-3 uur per week in beslag. Een vrijwillige mentor verbindt zich voor minimaal zes maanden aan het project. Een mentor bezoekt regelmatig themabijeenkomsten die worden georganiseerd ter bevordering van deskundigheid en om ervaringen te delen.

Wat neemt de mentor mee?

Een mentor:

 • Heeft kennis van de stad en omgeving.
 • Is maatschappelijk betrokken.
 • Beheerst de Nederlandse taal goed.
 • Is geduldig, sociaal vaardig en doelgericht.
 • Is minimaal 18 jaar oud.

Enthousiast geworden?

Na aanmelding wordt op basis van kennis, ervaring, achtergrond en wensen van de mentor, en in samenspraak met de klantmanager (de contactpersoon voor de statushouder vanuit gemeente Leiden), gezocht naar een passende match tussen statushouder en mentor.

Over de organisatie

Wereldwijd nemen de migratiecijfers toe. Ook in de Leidse regio melden zich mensen die op zoek zijn naar een veilige toekomst voor zichzelf of voor hun gezin. Het vergt aandacht, zorg, beleid en bovenal betrokkenheid van burgers om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en een duurzame integratie te bewerkstelligen. Voor statushouders in de Leidse regio, bestaande uit de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude, is daartoe het programma Leidse Inburgering ontwikkeld. Dit is een educatief programma waarin een minimale inzet van 24 uur per week van statushouders is vereist. Het programma is gericht op participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Voor deze aanpak zijn wij opzoek naar vrijwilligers die graag hun steentje willen bijdragen aan onze maatschappij.

Het project wordt gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het Europees Sociaal Fonds (ESF)

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Welzijn
 • Activiteiten(begeleiding)
 • Coachen
 • Een andere taal spreken
 • Iemands maatje zijn
 • Leiden
 • Mensen uit een andere cultuur
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
Inschrijven nieuwsbrief!