Natuur- en milieu influencer

Organisatiegegevens

Stichting MEC Oegstgeest

Rianne Meester-Broetjes

De stichting Milieu Educatiecentrum Oegstgeest biedt met 25 vrijwilligers activiteiten aan waardoor vooral de bassisschoolleerlingen van Oegstgeest meer kennis over en plezier in natuur en milieu krijgen. Dit schooljaar nemen van 11 basisscholen in totaal ongeveer 2500 scholieren deel. Daarvoor hebben we 12 activiteiten ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen. Onze website mecoegstgeest.nl geeft uitgebreidere informatie, ook over andere activiteiten die we uitvoeren

 

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen die er plezier in hebben om dingen te verzinnen die kinderen leuk vinden en die interesse hebben in natuur en milieu en dat willen overbrengen. Wat een vrijwilliger bij ons doet hangt voor een groot deel af van haar of zijn interesse, vaardigheden en beschikbaarheid. Mocht je vinden dat je nog te weinig van natuur en milieu weet, dan zijn er ervaren en deskundige vrijwilligers (biologen, natuurgidsen en leerkrachten) die je op gang helpen en samen met jou de kinderen stimuleren. 

Behalve vrijwilligers die tijdens schooluren beschikbaar zijn zoeken we ook uitdrukkelijk jongeren, bijvoorbeeld studenten die vaardigheden hebben in het ontwikkelen van lesmateriaal, brochures, websites en sociale media.

 

 

 

Over de organisatie

De Stichting MEC Oegsgeest heeft als doel om leerlingen van basisscholen in Oegstgeest bekender te maken met natuur en milieu; hun gevoel hiervoor te vergroten en ze samen in de natuur bezig te laten zijn.

De Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest biedt jaarlijks circa 90 lessen over natuur en milieu aan aan leerlingen van de basisscholen van Oegstgeest. De lessen vinden buiten plaats, bijvoorbeeld waterbeestjes vissen, of weidevogels kijken. Sommige lessen zijn ook binnen, zoals Smaaklessen, Repaircafé en Vleermuizen. Jaarlijks volgen 2500 kinderen een les van het MEC.

De vrijwilligers maken en begeleiden de lessen. Dit doen ze in kleine groepjes. In totaal heeft het MEC circa 25 vrijwilligers. Op de website van het MEC: www.mecoegstgeest.nl staat veel informatie. Ook over publiekswandelingen die in het weekend plaatsvinden.

Het MEC krijgt subsidie van de gemeente Oegstgeest om de materiaalkosten voor de lessen te kunnen betalen.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Dieren, natuur en milieu
 • Activiteiten(begeleiding)
 • Administratie
 • Bestuur en organisatie
 • Creatieve taken
 • Educatieve ondersteuning
 • Evenementen (mede)organiseren
 • Lesgeven
 • Organiseren
 • Tuin- en groenwerkzaamheden
 • Voorlichting en PR
 • Oegstgeest
 • Kinderen
 • Eenmalig (1 a 2 dagen)
 • Voor korte duur (één of meerdere weken)
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
Inschrijven nieuwsbrief!