Organisatietalent - Coördinator Tentoonstellingen

Organisatiegegevens

Museum Voorschoten

Hans Rasch

Samen met de met de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het maken van de tentoonstellingen en de evenementen, zorg je in goede samenwerking met de coördinatoren van Evenementen en Collectiebeheer voor het opzetten van tentoonstellingen. De Tentoonstellingsgroep onderzoekt en ontwerpt thema's voor tentoonstellingen.

Daarbij stem je intern af met de Evenementengroep, de groep Collectiebeheer, de PR en Communicatiegroep en het bestuur.

Je overlegt met andere musea, collectiebeheerders en particulieren over het in bruikleen nemen van stukken.

Je verzorgt de documentatie en teksten voor brochures, flyers, folders en bijschriften bij tentoonstellingen. 

Wij bieden:

 • een interessante functie in een dynamische culturele en maatschappelijke omgeving
 • ruime mogelijkheden om je te ontplooien
 • relevante ervaring en een verrijking van je CV

Wij zien in jou: 

 • dat je een organisatietalent bent, die in staat is om diverse projecten over langere termijn in verschillende fasen te managen
 • dat je belangstelling het voor regionaal erfgoed en regionale geschiedenis
 • dat je met je achtergrond en ervaring is staat bent om een vrijwilligersgroep te enthousiasmeren en inspireren 
 • dat je makkelijk een netwerk onderhoudt en contacten legt 
 • dat je creatief en oplossingsgericht bent
 • dat je beschikt over een natuurlijke nieuwsgierigheid en brede belangstelling
 • dat je cultuur en geschiedenis van Voorschoten een warm hart toedraagt,

Over de organisatie

Museum Voorschoten is het museum van, voor en over Voorschoten met een accent op de historie van Voorschoten.

Wij willen de kennis van de Voorschotenaren over hun dorp en de cultuur ervan vergroten en verdiepen en door middel van documentatie en collectievorming deze kennis bewaren voor toekomstige generaties.

Ten einde deze doelstelling te bereiken organiseren wij tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten met betrekking tot voor Voorschoten karakteristieke mensen, gebeurtenissen en voorwerpen. Tevens bouwt Museum Voorschoten een collectie kunst- en gebruiksvoorwerpen op alsmede prenten, foto’s, ansichtkaarten, boeken en archeologische vondsten uit de omgeving.

Het Museum Voorschoten bestaat dankzij de ruim 80 actieve vrijwilligers.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Kunst en cultuur
 • Aansturen / Leiding geven
 • Bestuur en organisatie
 • Coördineren
 • Educatieve ondersteuning
 • Evenementen (mede)organiseren
 • Andere regionale gemeente
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • Mensen die beperkt Nederlands of alleen Engels spreken
 • Trede 2
Inschrijven nieuwsbrief!