Secretaris

Organisatiegegevens

Gilde SamenSpraak Leiden e.o.

Mark Dutour Geerling

Algemeen

De secretaris is een onbezoldigde functie, maakt deel uit van het bestuur van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. (GSSL). Wel krijgt de secretaris een onkostenvergoeding.

GSSL en het bestuur

GSSL is een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat met een klein bestuur en een team van coördinatoren. In het bestuur zijn de kerntaken toebedeeld die specifiek horen bij de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris (zie hieronder).

Er zijn daarnaast regelmatig allerlei ad hoc zaken en projecten waarover het bestuur moet beslissen en waarbij de verdere afwikkeling en verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan één van de bestuursleden en/of één van de coördinatoren.

Taken Secretaris

  • Maakt een jaarplanning van de vergaderingen en activiteiten
  • Maakt in overleg met bestuur de agenda‚Äôs voor vergaderingen van het bestuur en bestuur en co√∂rdinatoren
  • Regelt indien nodig de facilitaire voorzieningen
  • Is verantwoordelijk voor de verslaglegging en archivering van de bestuursvergadering
  • Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens bij de KvK
  • Komt in voorkomende gevallen met voorstellen m.b.t. aanpassen van statuten
  • Regelt wie, wat en wanneer bijhoudt en archiveert
  • Is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag
  • Fungeren als postadres en zorgen voor doorzending van de post naar de personen voor wie de post bestemd is
  • Behandelen van ingekomen stukken
  • Voeren van correspondentie
  • Ondertekenen, verzenden en bewaren van afschrift van stukken namens het bestuur
  • Bijhouden en beheren van het archief van de stichting, offici√ęle stukken zoals contractstukken, oprichtingsakte, statuten, huishoudelijk reglement en beleidsdocumenten
  • Onderhouden van contact met gemeenten en overige instanties

Functie-eisen

  • HBO- of universitair denk- en werkniveau
  • Ervaring met beleidsmatige zaken
  • Ervaring met administratie in een (vrijwilligers) organisatie
  • Bekendheid met jaarplannen en rapportages
  • Flexibel
  • Sociaal vaardig
  • Gestructureerd
  • Gevoel voor organisatie
  • Enthousiast
  • Plezier in 'pen en papier‚Äô

Tijdsbesteding

20 uur per maand

 

Over de organisatie

Over Gilde SamenSpraak Leiden e.o. 

Nederlanders stellen het op prijs als iedereen die hier voor langere tijd verblijft de Nederlandse taal spreekt. Voor veel mensen die uit andere landen komen geldt de inburgeringsplicht. Zij moeten niet alleen Nederlands leren, zij moeten ook leren hoe de Nederlandse maatschappij functioneert. De meeste mensen voor wie de inburgeringsplicht niet geldt vinden het ook prettig om de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen zij beter contact maken met hun buren en andere mensen in hun omgeving

Nederlands leren

Nederlands leren klinkt simpel, maar in de praktijk is het dat vaak niet. Anderstaligen zoeken meestal landgenoten op om mee te praten. Dat komt vaak omdat zij geen Nederlanders kennen. Nederlanders hebben op hun beurt nauwelijks contact met anderstaligen. Daarom biedt Gilde SamenSpraak de mogelijkheid van dit soort contact.

Zo’n alledaags contact ontstaat bij ons door ontmoetingen tussen de taalvrijwilligers en mensen uit andere landen die onze taal willen leren. De duo’s die zo ontstaan noemen wij taalmaatjes. De taalmaatjes ontmoeten elkaar eenmaal per week minimaal één uur om op ongedwongen wijze taal en cultuur te delen. In principe blijven zij een jaar samenwerken.

Voor het bijeenbrengen van taalmaatjes heeft Gilde SamenSpraak Leiden e.o. een aantal coördinatoren, ook allen vrijwilligers. Zij voeren kennismakingsgesprekken met Nederlandstalige vrijwilligers en anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren. Op basis van hun kennis en ervaring stellen zij taalmaatjes aan elkaar voor. Pas wanneer deze kennismaking goed verloopt worden zij voor een jaar gekoppeld. De coördinatoren informeren geregeld hoe de samenwerking verloopt.

Taalmaatjes ontmoeten elkaar elke week. Maar Gilde SamenSpraak Leiden e.o. biedt meer: tweemaal per maand hebben wij een taalcaf√© bij ons op kantoor. We noemen dat taalcafe ‚Äėhet Trefpunt‚Äô. Hier is iedereen welkom die bij ons is ingeschreven of die meer over Gilde SamenSpraak Leiden e.o. wil weten. Voor de anderstaligen is het Trefpunt een goede gelegenheid om extra te oefenen.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Onderwijs en educatie
 • Administratie
 • Bestuur en organisatie
 • Coachen
 • Organiseren
 • E-commerce / Websites
 • Vanuit huis
 • Leiderdorp
 • Andere regionale gemeente
 • Leiden
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude
 • Katwijk
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Mensen uit een andere cultuur
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
Inschrijven nieuwsbrief!