Hoofredacteur blad 'Diavariatie'

Organisatiegegevens

DIAVARIA, vereniging nierpatiënten Hollands Midden

Paul Kentie, secretariaat

Eind 2018 kwam ons 3-maandelijkse blad ‘Diavariatie’ voor het eerst op A4 formaat en in kleur uit. Het gaf een nieuwe dimensie aan het inhoudelijk goede blad dat we willen maken. Hiervoor zoeken we een hoofdredacteur/vormgever die op termijn (2021) het maken van ons blad kan overnemen. Iemand die het leuk vindt om een goede balans te bewerkstelligen tussen medische actualiteiten en eigen activiteiten. Die rekening weet te houden met de verschillende groepen patiënten onder onze lezers. Die niet bang is zelf de pen te pakken, c.q. het toetsenbord te beroeren om een artikel of interview te maken. En… die (als het even kan) ook de vormgeving kan verzorgen. Dat laatste doen we met een web-based programma dat gebaseerd is op ‘templates’ waarin de basisvormgeving is vastgelegd. Uiteraard doe je dat niet zomaar… het vraagt een gedegen inleren.

Daar zorgen we dus voor. Een goede voorbereiding is het halve werk tenslotte. 

De taken van redacteur en vormgever kunnen worden gecombineerd of ook gesplitst. Natuurlijk is dan een goede samenwerking nodig.

Belangstelling voor wat er zoal speelt in onze ziekenhuizen, op het gebied van nieren, nierziekten en behandeling, is uiteraard een vereiste. Een goed oog voor de mogelijkheden om specialisten/experts iets bij te laten dragen aan het blad is heel nuttig. Research en netwerken draagt bij aan inhoudelijke kwaliteit en relevantie voor onze lezers. Een goede neus voor wat trending is in zorg en maatschappij helpt ook.

Geïnteresseerd? We sturen je graag een exemplaar op... Meer weten. Contact ons dan via info@diavaria.nl of tel. 0172-416561. Kijk ook eens op www.diavaria.nl

Over de organisatie

DIAVARIA is de regionale vereniging voor nierpatiënten en naasten in Hollands Midden. Diavaria is actief in het LUMC (Leiden, Katwijk), Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden, Alphen aan den Rijn) en Groene Hart Ziekenhuis (Gouda). Deze ziekenhuizen hebben 5 dialysecentra, het LUMC is een belangrijk transplantatiecentrum en doet veel onderzoek naar nierziekten en behandeling. Diavaria werkt nauw samen met deze ziekenhuizen.

Diavaria heeft zo\'n 175 leden, maar stelt haar activiteiten open voor alle nierpatiënten en hun naasten in haar werkgebied. Leden zijn tevens lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), waarmee Diavaria ook veel samen doet. Zo kunnen zij ook deelnemen aan NVN activiteiten en gebruik maken van NVN diensten, zoals STAP.
Diavaria wordt ondersteund door de Nierstichting.

Diavaria heeft een aantal kerntaken, t.w.

 • belangenbehartiging
 • ervaringsuitwisseling/contact/ontmoeting
 • informatieverstrekking
 • samenwerking

Diavaria geeft daaraan invulling door o.a.

 • participatie in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, contacten met ziekenhuizen en andere organisaties
 • organisatie van activiteiten zoals een boottocht of kerstlunch, waarin ontmoeting centraal staat,
 • organisatie van een themadag of symposium, een Diacafé of kookworkshop, waarin het gaat om praktisch toepasbare kennis, participatie in de voorlichting vanuit de ziekenhuizen
 • samenwerking met de ziekenhuizen, NVN, Nierstichting en andere

In Diavaria draait veel om 'empowerment': het sterker laten staan van de nierpatiënt en naaste. Daarom besteden we veel aandacht aan zaken waarmee mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun situatie en ziekteverloop, op hun kwaliteit van leven. Eigen regie, samen beslissen, leefstijl zijn daarin belangrijke elementen. Nierziekte is een chronische aandoening die een grote impact heeft op het dagelijks leven en een goede inpassing daarvan maakt een wereld van verschil. Daarbij kun je veel leren van de ervaring van anderen, lotgenoten. Ontmoeting...

Diavaria geeft een eigen 3-maandelijks full colour magazine 'Diavariatie' uit en heeft een eigen website diavaria.nl 

Diavaria staat bekend als een actieve, brede regionale vereniging.

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Zorg en hulpverlening
 • Aansturen / Leiding geven
 • Coördineren
 • Creatieve taken
 • Corona hulp
 • Vanuit huis
 • Andere regionale gemeente
 • Chronisch zieken
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • JA
Inschrijven nieuwsbrief!