Contactpersoon ziekenhuis

Organisatiegegevens

DIAVARIA, vereniging nierpatiënten Hollands Midden

Paul Kentie, secretariaat

Diavaria is een vereniging die op velerlei fronten actief is een en een breed palet aan activiteiten ontplooit, van informatief symposium t/m gezellige kerstlunch. Een vereniging die een goed full colour blad uitgeeft en participeert in allerlei onderzoek op het gebied van nierziekten en behandeling en het omgaan met nierziekte... Afwisseling genoeg en dus valt er veel te leren, ook voor jezelf. Je werkt met en voor mensen met een verhaal. Dat maakt het boeiend en bevredigend.  Veel komt neer op het bestuur, dat dus een echt 'doe-bestuur' is, en een kleine groep vrijwilligers. 

De taken verdelen we onderling in goed overleg, waarbij we proberen iedereen op zijn eigen kracht in te zetten en aan te sluiten op wat iemand op enig moment aan kan.

Er zijn diverse vacatures te vervullen, want er treden mensen terug en de vereniging groeit bovendien.  Een van de vacatures betreft die van:

Contactpersoon ziekenhuis.
Hiervoor zoeken we iemand die goed de weg weet in een van onze ziekenhuizen (LUMC, Alrijne of GHZ) en daar graag iets voor (mede)patiënten wil betekenen. Die, samen met ons bestuur en de staf van het ziekenhuis, activiteiten (mede-) organiseert en mensen stimuleert om deel te nemen aan onze eigen Diavaria activiteiten. Een creatieve meedenker, een flexibele mede-organisator, een enthousiaste meedoener. Een zelfstandige teamplayer. Actief alleen als contactpersoon en coördinator of als zodanig ook als mede-bestuurslid.

Wij streven ernaar in elk ziekenhuis twee mensen te hebben die ons daar vertegenwoordigen. We zijn immers een patiëntenvereniging en dan is zo'n back up altijd handig (en wel zo gezellig). Bovendien: twee weten meer dan een en samen kom je tot meer ideeën, beter resultaten. 

Wij laten nieuwe mensen graag een tijdje met ons meelopen (en -meedoen), zodat je een goed idee kunt krijgen van wie we zijn en wat we doen. Iets voor jou wellicht? Neem contact met ons op via info@diavaria.nl of tel. 0172-46561. Kijk ook eens op onze site www.diavaria.nl 

 

Over de organisatie

DIAVARIA is de regionale vereniging voor nierpatiënten en naasten in Hollands Midden. Diavaria is actief in het LUMC (Leiden, Katwijk), Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp, Leiden, Alphen aan den Rijn) en Groene Hart Ziekenhuis (Gouda). Deze ziekenhuizen hebben 5 dialysecentra, het LUMC is een belangrijk transplantatiecentrum en doet veel onderzoek naar nierziekten en behandeling. Diavaria werkt nauw samen met deze ziekenhuizen.

Diavaria heeft zo\'n 175 leden, maar stelt haar activiteiten open voor alle nierpatiënten en hun naasten in haar werkgebied. Leden zijn tevens lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), waarmee Diavaria ook veel samen doet. Zo kunnen zij ook deelnemen aan NVN activiteiten en gebruik maken van NVN diensten, zoals STAP.
Diavaria wordt ondersteund door de Nierstichting.

Diavaria heeft een aantal kerntaken, t.w.

 • belangenbehartiging
 • ervaringsuitwisseling/contact/ontmoeting
 • informatieverstrekking
 • samenwerking

Diavaria geeft daaraan invulling door o.a.

 • participatie in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, contacten met ziekenhuizen en andere organisaties
 • organisatie van activiteiten zoals een boottocht of kerstlunch, waarin ontmoeting centraal staat,
 • organisatie van een themadag of symposium, een Diacafé of kookworkshop, waarin het gaat om praktisch toepasbare kennis, participatie in de voorlichting vanuit de ziekenhuizen
 • samenwerking met de ziekenhuizen, NVN, Nierstichting en andere

In Diavaria draait veel om 'empowerment': het sterker laten staan van de nierpatiënt en naaste. Daarom besteden we veel aandacht aan zaken waarmee mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun situatie en ziekteverloop, op hun kwaliteit van leven. Eigen regie, samen beslissen, leefstijl zijn daarin belangrijke elementen. Nierziekte is een chronische aandoening die een grote impact heeft op het dagelijks leven en een goede inpassing daarvan maakt een wereld van verschil. Daarbij kun je veel leren van de ervaring van anderen, lotgenoten. Ontmoeting...

Diavaria geeft een eigen 3-maandelijks full colour magazine 'Diavariatie' uit en heeft een eigen website diavaria.nl 

Diavaria staat bekend als een actieve, brede regionale vereniging.

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Goede doelen
 • Informatie en advies
 • Zorg en hulpverlening
 • Activiteiten(begeleiding)
 • Coördineren
 • Creatieve taken
 • Evenementen (mede)organiseren
 • Gasten ontvangen
 • Corona hulp
 • Andere regionale gemeente
 • Chronisch zieken
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • JA
Inschrijven nieuwsbrief!