Medewerkers Theehuis Noord TO-GO

Deze vacature is niet meer actief

Organisatiegegevens

Stichting De Leidse Uitdaging (Theehuis Noord)

Vincent Kokke

Theehuis Noord in de anderhalve meter samenleving

Het Theehuis in de Tuin van Noord is al enige weken gesloten door de Coronacrisis. De maatregelen die genomen zijn om dit virus te bestrijden zullen naar verwachting nog enige tijd duren (dank daarbij aan de 1,5 meter samenleving). Het Theehuis is niet geschikt om kostendekkende maatregelen te nemen die het mogelijk maken dat het Theehuis weer op de oude voet open gaat.

Toch willen we kijken in hoeverre het mogelijk is om de functie van het Theehuis in de Tuin van Noord toch nog enigszins vorm te geven (en nog wat inkomsten te krijgen) en willen we het volgende gaan proberen:

We willen open gaan met Theehuis-To-Go: een beperkt assortiment broodjes, hapjes en frisdrank (geen alcohol), koffie en thee, die mensen kunnen bestellen en meenemen. Het Theehuis zelf en het terras blijven gesloten (maar picknicken op het gras kan natuurlijk wel). Verkoop gaat via een ‘luik’ aan het terras zodat voldoende afstand tussen vrijwilligers en klanten van het Theehuis is gewaarborgd. Om klanten te helpen zijn niet meer dan twee vrijwilligers tegelijk in het gebouw aanwezig.

Openingstijden: woensdag van 12:00 uur tot 17:00 uur en zaterdag en zondag 11:00 uur  tot 17:00 uur.

We kunnen dit alleen uitvoeren als er voldoende vrijwilligers zijn die ons daarin willen helpen. Heb je tijd, gelegenheid, zin om ons met een paar uur, een dagdeel, een dag, tijdelijk of voor langere tijd te helpen met het Theehuis-To-Go of kent u iemand in uw omgeving die daar belangstelling voor heeft?

Neem dan contact op met Vincent: telefoon 06 527 52 638 of Henk telefoon: 06 547 42 249. Aanmelden per Email kan via theehuisnoord@gmail.com

Als vrijwilligersvergoeding ontvang je € 5,-  per uur

Over de organisatie

De Stichting de Leidse Uitdaging heeft een kleinschalig en bijzonder ontmoetingspunt met een gevarieerd programma in het park de Tuin van Noord in Leiden Noord gebouwd. 

Stichting de Leidse Uitdaging is een bewonersbedrijf van en voor wijkbewoners. Het theehuis Noord richt zich op “verrassende ontmoetingen”. Het is één van de projecten van deze stichting waarmee wij de economische bedrijvigheid in de wijk willen vergroten en een bijdrage willen leveren aan het verhogen van de sociale cohesie en leefbaarheid in Leiden Noord. Opbrengsten van projecten worden geïnvesteerd in de wijk.

Onderdelen van het ontmoetingspunt zijn onder andere een horecaruimte met keuken en een workshopruimte. Het Theehuis Noord heeft een buurtfunctie voor de Hoven en de Prinsessenbuurt. Het idee is om met gebruikmaking van het park diverse activiteiten te organiseren; Parkdag,Halloween, Buurtcamping, Openlucht film, Burendag enz.

Theehuis Tuin van Noord is het gelegen in de ‘Tuin van Noord’ in Leiden Noord. Dit park is in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord gerevitaliseerd zodat het park als “groene hart” van de wijk beter toegankelijk is geworden en een meer centrale functie heeft gekregen mede door de overkluizingen bij de Willem de Zwijgerlaan.krijgt.

De totstandkoming van het Theehuis  is een samenwerkingsproject tussen de wijk Leiden-Noord en  de gezamenlijke wijkorganisaties (VOLN). Het Theehuis kwam mede tot stand met financiering van Fonds 1818, VSB fonds, Druckerfonds en de gemeente Leiden.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • 20-05-2020 t/m 10-06-2020
  • Welzijn
  • Gasten ontvangen
  • Leiden
  • Niet voor een specifieke doelgroep
  • Voor korte duur (één of meerdere weken)
  • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
Inschrijven nieuwsbrief!