SECRETARIS VAN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE LEIDSE HOUT

Organisatiegegevens

Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout

WERNER HENDRIKS

Na zich jarenlang te hebben ingezet voor het park, wil onze huidige secretaris begin 2021

graag het stokje overdragen.

We zoeken iemand die

 • affiniteit heeft met de Leidse Hout en graag een bijdrage wil leveren aan het behoud van

         dit fraaie park en aan de vele activiteiten die daarin plaatsvinden.

 • samen met de andere leden van het bestuur het beleid van onze vereniging bepaalt (in

         de vorm van jaar- en beleidsplannen e.d.).

 • zorgt voor de interne en externe communicatie samen met de webmaster
 •  
 • samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen en ALV voorbereidt
 •  
 • zorgt voor een goede verslaglegging en (leden)administratie

Het tijdsbeslag dat met dit secretariaat is gemoeid, bedraagt gemiddeld een dagdeel per week.

De bestuursleden worden voor een periode van maximaal vier jaar gekozen.

Zie voor nadere informatie onze website www.vriendenvandeleidsehout.nl met daarin o.a.

informatie over de samenstelling van het bestuur; de verslagen van ALV’s van onze vereniging

(met momenteel ruim 230 leden); de jaarplannen; het beleidsplan; het beheerplan; de rijke

historie van dit gemeentelijk monument, onze (gezonde) financiën; rapportages van de vele

activiteiten in en voor het park.

Belangstelling? Meld dat dan s.v.p. bij de voorzitter, Ruud Hommes: ruud.hom@gmail.com

of telefoon 06-51255472.

Over de organisatie

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VVLH) is opgericht in 1986 en telt momenteel circa 230 leden. De vereniging zet zich in voor het behoud en de verbetering van het park. Daarnaast organiseert of bevordert zij allerlei activiteiten die in het park passen. De vereniging was en is betrokken bij het beheer, de inrichting en de verfraaiingen van het park. Voorbeelden zijn: het plaatsen van banken; de naamgeving van het Joannes Knuttelpad; het planten van de ANWB boom en de Juliana-en-Bernard eik; de herplaatsing van het drinkwaterbekken uit 1932; de plaatsing van verschillende speelwerktuigen; de fontein in de grote vijver en het ooievaarsnest op de dierenweide.

De vereniging organiseert ook de concerten die in de zomer plaatsvinden in de muziektent de Waterlelie. 

Natuurlijk bestreed en bestrijdt de vereniging ook aanvallen op (de kwaliteit van) het park. Zo was de vereniging betrokken bij acties tegen woningbouw en de aanleg van een busbaan in de Leidse Hout. Ook nam zij stelling tegen de dreigende aantasting van de groene kwaliteiten van het park door de bouw en uitbreiding van de school 'Woutertje Pieterse'. De vereniging stelt zich op als spreekbuis van de aangesloten leden en van ieder die het park een warm hart toedraagt. Veel van onze leden en bezoekers van het park wonen in de aangrenzende buurten, zoals de Oranjebuurt in Oegstgeest, de Raadsherenbuurt (www.raadsherenbuurt.nl), het Houtkwartier (www.houtkwartier.com) en de Vogelwijk. Door de vereniging wordt met de buurt(verenigingen) nauw samengewerkt.

Uitgebreide informatie over de Vereniging en haar activiteiten is te vinden op: www.vriendenvandeleidsehout.nl

 

 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Dieren, natuur en milieu
 • Kunst en cultuur
 • Bestuur en organisatie
 • Leiden
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
Inschrijven nieuwsbrief!