Vrijwilliger computerles

Deze vacature is niet meer actief

Organisatiegegevens

Piëzo

Gioia Conte

Computervrijwilligers geven groepsgerichte of individuele computerlessen in het EpiCentrum Slaaghwijk.

Je maakt als computervrijwilliger onderdeel uit van een team en voert je werk zelfstandig uit.

De computercursus is gebaseerd op de methode van “Visual Steps”. Deze methode wordt gekenmerkt door een stapsgewijze instructie en is bruikbaar voor iedereen.

In deze basiscursus leert u deelnemers omgaan met de muis, het toetsenbord en het beeldscherm. U leert ze het schrijven van een kleine tekst, en het gebruik van internet, e-mail, mappen en bestanden.

Over de organisatie

EpiCentrum Slaaghwijk in Leiden is een sociaal-maatschappelijke organisatie. Het staat voor Emancipatie, Participatie en Integratie. EpiCentrum richt zich op mensen in kwetsbare situaties. Ze wordt hierbij geholpen door vrijwilligers die deelnemers ondersteunen om (meer) actief aan onze samenleving deel te nemen.

Bij EpiCentrum kan iedereen meedoen die zijn talenten wil ontdekken en (verder) ontwikkelen of iets wil betekenen voor een ander.

EpiCentrum Slaaghwijk in Leiden is een sociaal-maatschappelijke organisatie. EpiCentrum staat voor Emancipatie, Participatie en Integratie in Leiden. Het is onderdeel van Stichting Piëzo te Zoetermeer. EpiCentrum richt zich op mensen in (dreigende) kwetsbare situaties. Ze wordt hierbij geholpen door vrijwilligers die de mensen willen ondersteunen in hun poging om (meer) aan onze samenleving deel te nemen. Bij EpiCentrum kan iedereen meedoen die zijn talenten wil ontdekken en (verder) ontwikkelen of iets wil betekenen voor een ander. Dit is mogelijk door deel te nemen aan cursussen, trainingen en andere activiteiten of het verrichten van vrijwilligerswerk.
Meer informatie is te vinden op de website www.epicentrumleiden.nl.
 

~~De cursussen, trainingen en andere activiteiten hebben betrekking op uiteenlopende onderwerpen en talenten, zoals het leren van de Nederlandse taal, gezondheid, kind en opvoeding, computervaardigheden, solliciteren, creativiteit, sport, koken… Maar dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden.

Centraal staat steeds het talent en de behoefte van de individuele deelnemer. Bij dat talent en die behoefte wordt een passend aanbod gezocht. Waar mogelijk en van toepassing worden de deelnemers daarbij begeleid richting opleiding of werk. Binnen EpiCentrum zetten deelnemers veelal langs die weg de stap(pen) op weg naar een grotere deelname aan de samenleving.

Zij die iets willen betekenen voor een ander en daar hun talent voor willen gebruiken, behoren ook tot de doelgroep van onze organisatie. Deelnemers en vrijwilligers kunnen samen het verschil maken. Vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden en mee te doen.

Binnen EpiCentrum wordt gewerkt met de PiëzoMethodiek, een stappenplan dat wordt ingezet bij de ondersteuning van de deelnemers bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die te maken hebben met hun talent. Stapsgewijs worden deelnemers in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen en zo hun deelname aan de samenleving te vergroten. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.piezomethodiek.nl

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Onderwijs en educatie
 • Welzijn
 • Activiteiten(begeleiding)
 • Administratie
 • Educatieve ondersteuning
 • Lesgeven
 • Leiden
 • Jongeren
 • Ouderen
 • Mensen uit een andere cultuur
 • Voor korte duur (één of meerdere weken)
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
 • Fase 3
Inschrijven nieuwsbrief!