Medewerker kleding

Organisatiegegevens

Vereniging Kringloop Project Leiden

Sjan Beniers

We zoeken een medewerker voor de kledingafdeling.

Samen met andere vrijwilligers ga je alle binnengekomen kleding, schoeisel en accessoires controleren en sorteren. Uitgesorteerde spullen in de winkel hangen of leggen. Samen met anderen de kledinghoek netjes houden en leuk inrichten.

Uren/tijden zijn in overleg met de bedrijfsleider te bepalen. Voorlopig, zolang de coronamaatregel van 1,5 meter geldt, is er alleen plaats op de donderdag en zaterdag om kleding te sorteren enz. Na inwerken is er een mogelijkheid voor op de dinsdag.

Over de organisatie

Het Kringloop Project is een milieuproject op het gebied van hergebruik, bedoeld om de verspilling van goederen en materialen te voorkomen en het groeien van de afvalberg tegen te gaan door overtollige goederen opnieuw in omloop te brengen. Het is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Heel belangrijk voor ons zijn dan ook de vrijwilligers. Ze vinden bij ons een veilige en nuttige bezigheid. Dat kan om allerlei redenen zijn. We zoeken altijd samen met de vrijwilliger naar wat hij kan en wil. Maatwerk dus.

Het Kringloop Project heeft een grote winkel aan de Volmolengracht waar allerlei gebruiksgoederen worden aangeboden: meubels, kleding, boeken, huishoudelijke artikelen, etc. 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • Goede doelen
  • Dieren, natuur en milieu
  • Creatieve taken
  • Organiseren
  • Leiden
  • Niet voor een specifieke doelgroep
  • Voor langere tijd (maanden of langer)
  • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
  • Mensen met trajectbegeleiding
  • Mensen die beperkt Nederlands of alleen Engels spreken
Inschrijven nieuwsbrief!