Bijles geven aan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Organisatiegegevens

Onderwijswinkel

mw. de Koomen

Het geven van bijles aan leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De plaats van de bijles wordt in overleg bepaald. Bijles wordt individueel gegeven. In veel gevallen gaat het om een uur per week bijles/begeleiding. Wat kan dit inhouden? Basisonderwijs: b.v. oefenen met begrijpend lezen, spelling, woordenschat, doornemen van aardrijkskunde- of geschiedenisteksten, hulp bij maken van een werkstuk of voorbereiding van een spreekbeurt. Voortgezet onderwijs: hulp bij Nederlands, Engels, wiskunde of andere vakken, overzien van huiswerk en indelen ervan. Wie geven er bijles? Studenten, scholieren uit hogere klassen van het voortgezet onderwijs, gepensioneerden, mensen met een baan, mensen zonder baan die een zinvolle bezigheid zoeken etc. Onderwijsbevoegdheid kan handig zijn, maar is niet altijd nodig. Op dit moment hebben wij voor het basis onderwijs behoefte aan vrijwilligers die kunnen helpen met taal en rekenen en  voor het voortgezet onderwijs  vrijwilligers die kunnen helpen met Nederlands.

 

Over de organisatie

Organiseren van bijlessen en hulp bij huiswerk voor scholieren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en - soms- middelbaar beroepsonderwijs;


De stichting bestaat  uit een muziekcentrum en een bijles/huiswerkhulporganisatie.

De bijles en huiswerkhulp wordt georganiseerd in een ontspannen sfeer, met behulp van vrijwilligers, voor kinderen van ouders die geen geld hebben om dure bijlessen te betalen.

De bijles wordt 1 op 1 gegeven, dus 1 begeleider met 1 scholier, in principe 1 uur per leerling per week.

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

  • Onderwijs en educatie
  • Educatieve ondersteuning
  • Lesgeven
  • Leiden
  • Kinderen
  • Jongeren
  • Voor langere tijd (maanden of langer)
  • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
  • Mensen die beperkt Nederlands of alleen Engels spreken
Inschrijven nieuwsbrief!