Wordpress specialist

Organisatiegegevens

Duinbehoud

Kaja van Rhijn

We willen onze website www.duinbehoud.nl aanpassen en opschonen. Daarvoor hebben we een webbouwer/webdesigner nodig, die de wensen van het webteam technisch kan uitvoeren. Daarvoor zijn we op zoek naar iemand met ervaring op het gebied van:

 • Ervaring met WordPress en WooCommerce;
 • Ervaring met PHP, HTML, CSS;
 • In teamverband nadenken over technische oplossingen en verbeteringen;
 • Je bent flexibel en zelfstandig..
 • Je hebt ervaring met het verbeteren van de structuur van een bestaande website.

De tijdsbesteding die we van je verwachten is minimaal vier uur per week. In het begin zou dit meer kunnen zijn en daarna minder kunnen worden naarmate er meer aanpassingen zijn doorgevoerd.

Ben jij een gemotiveerde, creatieve WordPress developer die niets liever wil dan bijdragen aan het beschermen van de Nederlandse kust? Dan komen we graag met je in contact.

Over de organisatie

Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Doelstelling
Duinbehoud behartigt het natuurbelang voor de Nederlandse kustduinen en het belang van de mensen die op een duurzame manier van de natuur, rust en ruimte in de duinen willen genieten. Daartoe bevorderen we het behoud en herstel van kenmerkende natuurwaarden voor de duinen. Bovendien bevorderen we de integratie van verschillende (gebruiks)functies die de duinen vervullen op voorwaarde dat de natuurlijke kwaliteiten van de duinen behouden blijven of toenemen. 

Werkwijze
We overleggen met beheerders, gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid, om ervoor te zorgen dat zij de belangen van natuur in de duinen en de mensen die ervan willen genieten niet uit het oog verliezen. We geven er de voorkeur aan om vroeg bij de ontwikkeling van plannen betrokken te zijn, zodat de belangen waar we voor staan nog goed ingepast kunnen worden. Dit draagt ook bij aan de uitvoerbaarheid van de plannen. Ook werken we nauw samen met andere natuur- en milieuorganisaties om onze doelstelling te behalen.
De inzet van Duinbehoud is altijd om in overleg en op basis van lokale kennis van zowel de natuur in de duinen als de wetgeving haar doelen te behalen. In het uiterste geval kan Duinbehoud beslissen om zaken te laten toetsen door de rechter of de Raad van State. Dit doen we alleen,  als uit eerder overleg een onbevredigend antwoord is gekomen dat naar verwachting niet door de rechter zal worden gesteund.
Verder informeren we een breed publiek over de waarden en bedreigingen van de duinen: via onze website en facebook,  het tijdschrift DUIN en door middel van excursies en lezingen. Daarbij is het primair onze bedoeling om te laten zien hoe uniek en mooi de duinen zijn en wat er allemaal te beleven is. We gaan ervan uit dat veel mensen daardoor gaan inzien dat de duinen het beschermen en beheren waard zijn.

Vrijwilligers
Stichting Duinbehoud heeft een zeer beperkte professionele staf en werkt met een kader van ca. 45 vrijwilligers.  Het bestuur is onbezoldigd. Op deze wijze kunnen we onze inkomsten efficiënt inzetten voor het nastreven van onze doelstelling. De vrijwilligers zijn onder te verdelen in duinconsulenten, redactieleden DUIN, leden van het communicatieteam en administratieve medewerkers. De meeste vrijwilligers werken vanuit huis. Enkele vrijwilligers werken op het bureau in Leiden. 

Lees meer over deze organisatie

Kenmerken

 • Dieren, natuur en milieu
 • Informatie en advies
 • Computer/ICT
 • Vanuit huis
 • Niet voor een specifieke doelgroep
 • Voor langere tijd (maanden of langer)
 • Jongeren van 18 t/m 26 jaar
Inschrijven nieuwsbrief!