Leidse Vrijwilligersprijs 2019

Zonder vrijwilligers zou het leven een stuk saaier zijn. Sportclubs, culturele organisaties maar ook festivals of natuurprojecten, ze draaien bijna allemaal voor het overgrote deel op vrijwilligers. Ook zorginstellingen kunnen nauwelijks meer zonder die belangeloze hulp van mensen. De Leidse Vrijwilligersprijs zet die mensen graag in het zonnetje.

Daarom wordt ieder jaar op of rond internationale vrijwilligersdag (7 december) de Leidse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Eentje aan een vrijwilliger of zelfs een groep, nog een aan een organisatie én nieuw is een toekomstprijs voor jongeren (onder de 25 jaar) die zich vrijwillig inzetten.

De jury bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en kiest per categorie de genomineerden. Daarna stemt de jury uiteindelijk over wie de winnaars worden. De feestelijke uitreiking van de Leidse Vrijwilligersprijs vindt plaats op woensdag 11 december 2019.

Wil je een nominatie doen? Dat kan tot en met zondag 10 november 2019. Kijk voor meer informatie op www.leidsevrijwilligersprijs.nl.

Wat doet iDOE?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk hen dagen we hen uit zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!