Leidse Vrijwilligersprijs 2019

Zonder vrijwilligers zou het leven een stuk saaier zijn. Sportclubs, culturele organisaties maar ook festivals of natuurprojecten, ze draaien bijna allemaal voor het overgrote deel op vrijwilligers. Ook zorginstellingen kunnen nauwelijks meer zonder die belangeloze hulp van mensen. De Leidse Vrijwilligersprijs zet die mensen graag in het zonnetje.

Daarom wordt ieder jaar op of rond internationale vrijwilligersdag (7 december) de Leidse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Eentje aan een vrijwilliger of zelfs een groep, nog een aan een organisatie én nieuw is een toekomstprijs voor jongeren (onder de 25 jaar) die zich vrijwillig inzetten.

De jury bestaat uit enthousiaste vrijwilligers en kiest per categorie de genomineerden. Daarna stemt de jury uiteindelijk over wie de winnaars worden. De feestelijke uitreiking van de Leidse Vrijwilligersprijs vindt plaats op woensdag 11 december 2019.

Wil je een nominatie doen? Dat kan tot en met zondag 10 november 2019. Kijk voor meer informatie op www.leidsevrijwilligersprijs.nl.

Inschrijven nieuwsbrief!