Uitkering en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk én WW. Kan dat?

Ja zeker! Sinds januari 2019 is de regeling voor mensen in de WW, die zich vrijwillig willen inzetten namelijk verruimd. Het is gemakkelijker geworden om met behoud van WW-uitkering je vrijwillig in te zetten, zonder dat dit tot verdringen op de arbeidsmarkt leidt. Zo kan men sinds kort ook vrijwilligerswerk doen bij een organisaties die geen AMBI status heeft, zolang het maar een vereniging of stichting is en er in het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie is geweest. Neem contact op met iDOE als je een leuke vacature hebt gezien en niet zeker weet of de vacature/organisatie voldoet aan de regels.

Lees in het UWV magazine van januari 2019 over hun visie op een WW-uitkering in combinatie met vrijwilligerswerk.

Lees ook dit relevante artikel over de wet en regelgeving. 


Vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering

Krijgt u in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Wat doet iDOE

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/ trainingen / thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten vanuit iDOE en Verder.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels cadeau-acties (link naar waarderingsactiepagina), campagnes, verhalen (link naar verhalen) evenementen (link naar agenda).
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk waardoor we deze doelgroep uit dagen zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen mee doet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!