Uitkering en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk én WW. Kan dat?

Ja zeker! Sinds januari 2019 is de regeling voor mensen in de WW die zich vrijwillig willen inzetten namelijk verruimd. Het is gemakkelijker geworden om je met behoud van je WW-uitkering vrijwillig in te zetten, zonder dat dit tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt. Zo kan je sinds kort ook vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die geen AMBI-status heeft, zolang het maar een vereniging of stichting is en er in het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie is geweest. Neem contact op met i-doe als je een leuke vacature hebt gezien en niet zeker weet of de vacature/organisatie voldoet aan de regels.

Lees in het UWV magazine van januari 2019 over hun visie op een WW-uitkering in combinatie met vrijwilligerswerk.

Lees ook dit relevante artikel over de wet- en regelgeving. 


Vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering

Krijg je in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Wat doet i-doe?

  • Matchen: we matchen (potentiële) vrijwilligers en organisaties met het doel alle vrijwilligersvacatures te vervullen en de mensen op de best passende plek te plaatsen.
  • Workshops/trainingen/thema en netwerkbijeenkomsten: we organiseren en verzorgen trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers, beroepskrachten, door vrijwilligers en beroepskrachten.
  • Informatie & advies: we ondersteunen organisaties en vrijwilligers bij allerlei vraagstukken rondom het werken met vrijwilligers of het doen van vrijwilligerswerk.
  • Promotie: we promoten en waarderen vrijwillige inzet middels campagnes, verhalen en evenementen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen: we koppelen maatschappelijke organisaties en bedrijven aan elkaar om maatschappelijk betrokken samen te werken en inspireren hen met voorbeelden uit de stad. Daarnaast proeven medewerkers van bedrijven zo aan vrijwilligerswerk hen dagen we hen uit zich vaker vrijwillig in te zetten.
  • Iedereen doet mee (sociale activering): we willen dat iedereen meedoet in de samenleving en dat kan met vrijwilligerswerk. We bieden trajecten aan om je te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Hierdoor bouw je een ritme op, ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt, doe je werkervaring op en/of leer je nieuwe mensen kennen. We ondersteunen organisaties in de begeleiding.
Inschrijven nieuwsbrief!