Uitkering en vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk én WW. Kan dat?

Ja zeker! Sinds januari 2019 is de regeling voor mensen in de WW die zich vrijwillig willen inzetten namelijk verruimd. Het is gemakkelijker geworden om je met behoud van je WW-uitkering vrijwillig in te zetten, zonder dat dit tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt. Zo kan je sinds kort ook vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die geen AMBI-status heeft, zolang het maar een vereniging of stichting is en er in het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie is geweest. Neem contact op met i-doe als je een leuke vacature hebt gezien en niet zeker weet of de vacature/organisatie voldoet aan de regels.

Lees in het UWV magazine van januari 2019 over hun visie op een WW-uitkering in combinatie met vrijwilligerswerk.

Lees ook dit relevante artikel over de wet- en regelgeving. 


Vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering

Krijg je in 2019 een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Inschrijven nieuwsbrief!