Vrijwilligersvergoeding, uitkeringen en giften

Vrijwillige inzet en de belasting. Hoe zijn de regels, wanneer krijg je een vrijwilligersvergoeding en hoeveel is dat dan? En kun je die ook als gift aftrekken van de belasting?

Let op: organisaties zijn NIET verplicht om een vergoeding te geven voor vrijwilligerswerk. Dit hangt af van hun beleid en verschilt per organisatie.

Wanneer een vrijwilligersvergoeding?

In de volgende gevallen krijg je een vrijwilligersvergoeding. De genoemde bedragen zijn inclusief onkostenvergoedingen:

  1. Je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Je bent 22 jaar of ouder. Je krijgt een vergoeding van maximaal €5,- per uur, met een maximum van €170 per maand en €1.700 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
  2. Je hebt afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Je bent jonger dan 22 jaar. Je krijgt een vergoeding van maximaal €2,75 per uur, met een maximum van €170 per maand en €1.700 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor jouw inzet.
  3. Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Je ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal €170 per maand en €1.700 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Indien je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven.

Op de site van de Belastingdienst kun je terecht voor de meest actuele informatie omtrent vergoedingen. 

 

Vrijwilligerswerk én WW. Kan dat?

Ja zeker! Sinds januari 2019 is de regeling voor mensen in de WW die zich vrijwillig willen inzetten namelijk verruimd. Het is gemakkelijker geworden om je met behoud van je WW-uitkering vrijwillig in te zetten, zonder dat dit tot verdringing op de arbeidsmarkt leidt. Zo kan je sinds kort ook vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die geen AMBI-status heeft, zolang het maar een vereniging of stichting is en er in het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie is geweest. Neem contact op met i-doe als je een leuke vacature hebt gezien en niet zeker weet of de vacature/organisatie voldoet aan de regels.

Lees in het UWV magazine van januari 2019 over hun visie op een WW-uitkering in combinatie met vrijwilligerswerk.

Lees ook dit relevante artikel over de wet- en regelgeving. 


Vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 170 (2018: € 150) per maand en € 1.700 (2018: € 1.500) per jaar.

Vrijwilligerswerk en giften

Als je vrijwilligerswerk doet, kun je misschien giften aftrekken. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. In de volgende situaties kun je misschien giften aftrekken:

  1. Je ziet af van een vrijwilligersvergoeding.
  2. Je maakt kosten voor jouw vrijwilligerswerk en je krijgt hiervoor geen vergoeding, of je ziet af van een vergoeding voor jouw gemaakte kosten.

Lees op de site van de Belastingdienst over deze giftenaftrek.

Inschrijven nieuwsbrief!